zondag 26 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Feestdagen Verenigde Staten 2024
Verenigde Staten actueel

Jaaroverzicht feestdagen Verenigde Staten
De Verenigde Staten van Amerika (USA) kennen maar een klein aantal officiële feestdagen die nationaal ('nationwide') worden gevierd:
 • 1 januari: New Year's Day
 • 3e maandag in januari: Martin Luther King jr. Day
 • laatste maandag in mei: Memorial Day
 • 4 juli: Independence Day (The 4th of July)
 • 1e maandag in september: Labor Day
 • 4e donderdag in november: Thanksgiving Day
 • 25 december: Christmas Day (1 dag)
 • Overheden en de financiële sector zijn vaak ook gesloten op 2 januari, President's Day (3e maandag in februari), Columbus Day (2e maandag in oktober) en Veterans Day (11 november). Daarnaast hebben alle staten van de VS hun eigen feestdagen ('state holidays'). Zie onderstaande lijst voor meer feesten en speciale dagen die in de VS worden gevierd.

  maandag 1 januari 2024
  maandag 15 januari 2024
  De 'Martin Luther King jr. Day' (Martin Luther Kingdag) is een nationale Amerikaanse feestdag die de Afro-Amerikaanse dominee dr. Martin Luther King jr. eert. De feestdag valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van de verjaardag van dominee King. Martin Luther King jr. (15 januari 1929 - 4 april 1968) was een Amerikaanse baptistendominee, politiek leider en een van de prominentste leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. In 1968 werd hij op 39-jarige leeftijd doodgeschoten terwijl hij op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis stond. Voor velen is Martin Luther King jr. een symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten gebleven. De derde maandag in januari is gewijd aan dominee King en zijn gedachtegoed.
  dinsdag 16 januari 2024
  Ter bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst wordt in de Verenigde Staten sinds 1992 op 16 januari de 'Dag van de Godsdienstvrijheid' (National Religious Freedom Day) gehouden.
  maandag 29 januari 2024
  Jaarlijks op 29 januari ter herinnering aan het toetreden van de staat Kansas tot de Unie van de Verenigde Staten van Amerika in 1861.
  donderdag 1 februari 2024
  Sinds 1942 wordt er jaarlijks op 1 februari op 'National Freedom Day' (Dag van de Vrijheid) stilgestaan bij de vrijheden van iedereen ongeacht afkomst of huidskleur. In veel steden worden festivals georganiseerd en in Philadelphia wordt bij de 'Liberty Bell' een krans gelegd. Ter herinnering van het ondertekenen van de resolutie, die later het dertiende amendement van de grondwet van de Verenigde Staten zou worden. Op 1 februari 1865 werd met het ondertekenen van de resolutie de slavernij officieel afgeschaft in de Verenigde Staten.
  vrijdag 2 februari 2024
  'Groundhog Day' (te vertalen als 'Dag van de Bosmarmot') is een feestdag die in de Verenigde Staten en Canada elk jaar op 2 februari wordt gevierd. Op deze dag zou de bosmarmot (Engels: groundhog) volgens folklore ontwaken uit zijn winterslaap en zich buiten zijn hol wagen. Volgens de traditie zou de bosmarmot het einde van de winter kunnen voorspellen op grond van zijn eigen schaduw. Als de bosmarmot op 'Groundhog Day' zijn eigen schaduw ziet, zal hij terugkeren naar zijn hol en zal de winter nog zes weken duren. Mocht hij zijn schaduw niet zien en niet terugkeren naar zijn hol, is het einde van de winter nabij.
  dinsdag 6 februari 2024
  In de staat Californië is het jaarlijks op 6 februari 'Ronald Reagan Day'. Officieel ingesteld in 2010 door gouverneur Arnold Schwarzenegger ter ere van de 40ste president van de Verenigde Staten, die van 1967 tot 1975 ook gouverneur van Californië was.
  zondag 11 februari 2024
  Ook: Super Bowl Sunday. De 'Super Bowl' is de finale van de National Football League in de Verenigde Staten, die gespeeld wordt tussen de kampioen van de American Football Conference en de National Football Conference, de twee American footbal-competities van het land. Sinds 2022 op de tweede zondag van februari.
  maandag 12 februari 2024
  In sommige staten van de Verenigde Staten (o.a. in Arizona, Californië, Connecticut, Illinois, Indiana, Missouri en New York) een 'public holiday'. Ter herinnering aan de geboortedag van Abraham Lincoln op 12 februari 1809.
  woensdag 14 februari 2024
  zaterdag 17 februari 2024
  maandag 19 februari 2024
  Dag van de President. Iedere derde maandag van februari. Presidents' Day (ook wel Washington's Birthday) is een feestdag in de Verenigde Staten ter ere van de presidenten Washington, Lincoln en alle andere presidenten van de Verenigde Staten.
  vrijdag 1 maart 2024
  Werkgevers in de Verenigde Staten zetten werknemers iedere eerste vrijdag van maart in het zonnetje tijdens de 'Employee Appreciation Day' ('Dag van Waardering voor de Werknemer'). Geen officiële feestdag, maar een uitstekende gelegenheid om waardering en dankbaarheid te tonen.
  vrijdag 1 maart 2024
  zaterdag 2 maart 2024
  Onafhankelijkheidsdag Texas. Jaarlijks op 2 maart een officiële feestdag in de staat Texas. Op 2 maart 1836 verklaarde Texas zich onafhankelijk van Mexico en werd het een zelfstandige republiek (tot 1845).
  maandag 4 maart 2024
  Een officiële feestdag in de staat Illinois op de eerste maandag in maart ter gelegenheid van de geboortedag van Casimir Pulaski, een Poolse soldaat die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Vooral een feestelijke dag in gebieden waar veel Poolse afstammelingen wonen.
  dinsdag 5 maart 2024
  zondag 10 maart 2024
  Daylight Saving Time. In sommige staten van de V.S. begint de zomertijd iedere tweede zondag in maart. De klok gaat om twee uur 's nachts een uur vooruit.
  donderdag 14 maart 2024
  zondag 17 maart 2024
  In Suffolk County (incl. de stad Boston) in de Amerikaanse staat Massachusetts wordt jaarlijks op 17 maart 'Evacuation Day' (Dag van de Evacuatie) gevierd.
  maandag 25 maart 2024
  Ter herinnering aan het aankopen van Alaska in 1867 is 'Seward's Day' een officiële feestdag ('state holiday') jaarlijks op de laatste maandag van maart.
  dinsdag 26 maart 2024
  Een officiële feestdag ('state holiday') in Hawaii, jaarlijks op 26 maart, ter ere van de geboortedag van Prins Jonah Kūhiō Kalanianaʻole. Festiviteiten duren soms meerdere dagen waarbij de Hawaiiaanse cultuur en identiteit centraal staan.
  vrijdag 29 maart 2024
  vrijdag 29 maart 2024
  De Amerikaanse veteranen uit de Vietnamoorlog worden jaarlijks geëerd op 29 maart. Datum vanwege het terugtrekken van de VS uit Vietnam op 29 maart 1973.
  zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
  zondag 31 maart 2024
  César Estrada Chávez (geboren op 31 maart 1927 en gestorven op 23 april 1993) was een Mexicaans/Amerikaanse boerenknecht, vakbondsleider en mensenrechtenactivist.
  woensdag 10 april 2024
  zondag 14 april 2024
  vrijdag 19 april 2024
  Jaarlijks wordt in de Verenigde Staten op 19 april stilgestaan bij de vriendschapsband tussen Nederland en Amerika. De datum herinnert aan het bezoek van John Adams - de latere tweede president van de Verenigde Staten - aan de Staten Generaal in Den Haag in 1782.
  woensdag 1 mei 2024
  woensdag 1 mei 2024
  Op alle eilanden van Hawaï wordt sinds 1929 jaarlijks op 1 mei 'Lei Day' (Dag van de Lei) gevierd. Een lei is een traditionele Hawaïaanse bloemenkrans of kralensnoer gedragen als lichaamsversiering.
  dinsdag 7 mei 2024
  In de Verenigde Staten wordt de 'Dag van de Leraar' (National Teacher Day) sinds 1985 gehouden op de dinsdag in de eerste volle week van mei (Teacher Appreciation Week). Een initiatief van de 'National Education Association' (NEA), de vakbond en belangenorganisatie voor leerkrachten in Amerika.
  donderdag 9 mei 2024
  zondag 12 mei 2024
  zaterdag 18 mei 2024
  Armed Forces Day (Dag van de Strijdkrachten) valt ieder jaar op de derde zaterdag in mei.
  maandag 27 mei 2024
  'Memorial Day' is een Amerikaanse feest- en gedenkdag, gehouden op de laatste maandag in mei, waarop Amerikaanse militairen die tijdens hun dienstperiode de dood vonden, worden herdacht. In Nederland vindt in Margraten op de voorgaande zondag de herdenking plaats van de Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  zaterdag 1 juni 2024
  Jaarlijks op 1 juni een 'state holiday' in zowel Kentucky als Tennessee.
  vrijdag 7 juni 2024
  Iedere eerste vrijdag van juni is het in Amerika de 'Nationale Donutdag' (National Donut Day). Bedacht en ingesteld in 1938 door het Leger des Heils (The Salvation Army) ter ere van de vrijwilligsters die tijdens de Eerste Wereldoorlog de Amerikaanse soldaten aan het front hebben ondersteund met o.a. koffie en donuts (bekend als de zgn. "Donut Lassies").
  zondag 9 juni 2024
  Kinderdag USA. In de Verenigde Staten is het elke tweede zondag in juni Children's Day (Dag van de Kinderen).
  dinsdag 11 juni 2024
  Op 11 juni 2024 wordt 'Kamehameha Day' gevierd in Hawaï, de nationale feestdag van de eilandengroep ter ere van de stichter van het Koninkrijk Hawaï, Kamehameha I (ook "de Grote"). Na het veroveren van alle Hawaïaanse eilanden (behalve Kauai, dat vrijwillig toetrad) stichtte Kamehameha I dit koninkrijk in 1810.
  vrijdag 14 juni 2024
  De 'Dag van de Vlag' (Flag Day) wordt ieder jaar op 14 juni in de Verenigde Staten van Amerika gevierd. Op 14 juni 1777 wordt het Stars and Stripes-ontwerp als vlag aangenomen door het congres van de Verenigde Staten.
  zondag 16 juni 2024
  woensdag 19 juni 2024
  Juneteenth (een porte-manteauwoord van June (juni) en nineteenth (19)) is een Amerikaanse feestdag die jaarlijks wordt gevierd op 19 juni. De dag is ook bekend als Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day en Emancipation Day en herdenkt de bevrijding van hen die in de Verenigde Staten als slaven werden vastgehouden.
  donderdag 4 juli 2024
  'Independence Day' (Onafhankelijkheidsdag / The 4th of July) is in de Verenigde Staten van Amerika een nationale feestdag ter viering van de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. In deze verklaring werd de onafhankelijkheid van de VS tegenover het koninkrijk Groot-Brittannië bevestigd. De 'Fourth of July' wordt veelal geassocieerd met parades, barbecues, picknicks, honkbalspelletjes, vuurwerk en verschillende andere publieke en privégelegenheden ter viering van de historie en tradities van de VS.
  woensdag 24 juli 2024
  Dag van de pioniers. Jaarlijks een 'state holiday' in de staat Utah (Verenigde Staten) op 24 juli. Ter herinnering aan de komst van Brigham Young en de eerste mormonen op 24 juli 1847 in Salt Lake Valley.
  zondag 28 juli 2024
  Iedere vierde zondag van juli is het in de Verenigde Staten de 'Dag van de Ouders' (Parents' Day / Ouderdag). Ingesteld door president Bill Clinton in 1994. De 'Dag van de Ouders' zal in de toekomst waarschijnlijk de traditionele Vaderdag en Moederdag vervangen, omdat deze dag de op sekse gebaseerde ouderrol ondergeschikt maakt en iedere ouder (ongeacht geslacht) als opvoeder van toekomstige generaties eert.
  maandag 5 augustus 2024
  Herdenkingsdag van de eerste aanval met een atoomwapen op 5 augustus 1945 om kwart over zeven 's avonds (Amerikaanse tijd).
  maandag 12 augustus 2024
  Jaarlijks een 'state holiday' in Rhode Island op de tweede maandag van augustus.
  vrijdag 16 augustus 2024
  Een 'state holiday' in Hawaï op iedere derde vrijdag in augustus.
  vrijdag 16 augustus 2024
  Een 'state holiday' in Vermont ter nagedachtenis aan de 'Slag bij Bennington' op 16 augustus 1777 tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
  vrijdag 16 augustus 2024
  Elvis Aaron Presley Day. Jaarlijks op 16 augustus - de sterfdag van The King in 1977 - wordt er in Amerika stilgestaan bij het leven en werk van Elvis Presley en zijn invloed op de geschiedenis.
  maandag 2 september 2024
  'Labor Day' is een belangrijke Amerikaanse feestdag op iedere eerste maandag van september. 'Labor Day' is een nationale feestdag (officiële vrije dag) in de Verenigde Staten en Canada ter ere van arbeiders. De dagen ervoor worden 'Labor Day Weekend' genoemd.
  maandag 2 september 2024
  Jaarlijks op 2 september wordt door de Verenigde Staten de overwinning op Japan herdacht.
  zondag 8 september 2024
  Op de zondag na Labor Day worden sinds 1978 in de Verenigde Staten van Amerika opa's en oma's extra verwend tijdens 'National Grandparents Day' (Nationale Dag van de Grootouders). Meestal de tweede zondag in september.
  woensdag 11 september 2024
  De slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001 worden jaarlijks herdacht tijdens 'Patriot Day'. Amerikaanse vlaggen hangen halfstok en 's ochtends om 8:46 uur wordt een minuut stilte gehouden.
  dinsdag 17 september 2024
  Ceremoniële dag voor nieuwe Amerikanen. De datum is de dag waarop in 1787 de eerste grondwet van het land werd getekend.
  zaterdag 21 september 2024
  De Landelijke Opschoondag in de Verenigde Staten. Iedere derde zaterdag van september. Op deze dag wordt sinds 2018 ook World Cleanup Day gehouden.
  vrijdag 11 oktober 2024
  maandag 14 oktober 2024
  In de USA op iedere tweede maandag van oktober. Columbusdag (Engels: Columbus Day, Spaans: Dia de La Hispanidad) is een herdenkingsdag waarop men de aankomst van Christoffel Columbus op het continent Amerika op 12 oktober 1492 herdenkt.
  woensdag 16 oktober 2024
  National Boss Day / Bosses Day. Op 16 oktober (of de dichtstbijzijnde werkdag) bedanken werknemers in de Verenigde Staten hun werkgevers ('bazen'). Deze dag is bedoeld om de band tussen werknemers en hun superieuren te versterken. Sommigen krijgen kaarten, cadeaubonnen of bloemen.
  donderdag 17 oktober 2024
  Dag ingesteld voor de Afro-Amerikaanse poëzie op de geboortedag van Jupiter Hammon.
  vrijdag 18 oktober 2024
  Op deze dag wordt herdacht dat op 18 oktober 1867 Alaska werd overgenomen van het toenmalige tsarenrijk Rusland. Dat gebeurde met een vlaggenceremonie in het fort Sitka.
  vrijdag 25 oktober 2024
  Een 'state holiday' op iedere laatste vrijdag van oktober in de Amerikaanse staat Nevada ter herinnering aan het toetreden tot de Verenigde Staten op 31 oktober 1864.
  zaterdag 26 oktober 2024
  Jaarlijks op de vierde zaterdag van oktober is het 'Make A Difference Day' - de nationale vrijwilligersdag van de Verenigde Staten. Overal in het land vinden projecten door vrijwilligers plaats met als doel het leven van anderen te verbeteren.
  zondag 27 oktober 2024
  'Navy Day' (Dag van de Marine) werd tot 1949 officieel gevierd op 27 oktober, de geboortedag van president Theodore Roosevelt.
  donderdag 31 oktober 2024
  vrijdag 1 november 2024
  zaterdag 2 november 2024
  Op de eerste zaterdag van november wordt sinds 2012 in de Verenigde Staten de 'National Bison Day' gehouden. Op deze dag wordt de historische, culturele, ecologische en economische bijdrage van de Amerikaanse bizon aan het land geëerd.
  zaterdag 2 november 2024
  zondag 3 november 2024
  Op de eerste zondag van november eindigt de zomertijd (Daylight Saving Time) in de Verenigde Staten. De klok wordt 's nacht een uur teruggezet.
  dinsdag 5 november 2024
  Op de dinsdag na de eerste maandag van november worden jaarlijks op 'Election Day' (Dag van de Verkiezingen) in de Verenigde Staten verkiezingen gehouden voor publieke functies op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau.
  zaterdag 9 november 2024
  maandag 11 november 2024
  Veterans Day is een jaarlijkse gedenkdag in de Verenigde Staten waarop men eer betoont aan iedereen die gediend heeft in de strijdkrachten, met name de levende veteranen. Veterans Day is een nationale feestdag die op 11 november gehouden wordt.
  donderdag 28 november 2024
  'Thanksgiving Day' is een belangrijke Amerikaanse nationale feestdag. Altijd op de vierde donderdag van november. Traditioneel is dit de dag waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. 'Thanksgiving Day' is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada. In de Verenigde Staten wordt deze dag gevierd op de donderdag in de derde volle week van november. In Canada, waar de oogst eerder in het jaar valt, wordt het op de tweede maandag van oktober gevierd.
  vrijdag 29 november 2024
  De vrijdag na Thanksgiving Day wordt in de Verenigde Staten Black Friday (Zwarte Vrijdag) genoemd. Het is traditioneel een dag om met winkelen te beginnen voor kerstmis. Het is daardoor de drukste dag in het jaar voor de winkeliers. Omdat die dag de winkeliers "in het zwart" komen te staan, en winst beginnen te maken voor het jaar - verliezen worden in rode inkt geschreven - heet die dag 'Black Friday'.
  zaterdag 7 december 2024
  De aanval op Pearl Harbor door de Japanse vliegtuigen op 7 december 1941 was de directe aanleiding voor Amerika om betrokken te raken bij de Tweede Wereldoorlog.
  maandag 16 december 2024
  De Boston Tea Party was een protest van Amerikaanse kolonisten tegen de Britse overheid op 16 december 1773, te Boston in Massachusetts. Het is een van de belangrijkste legendes van de Verenigde Staten en een centraal punt in de Amerikaanse Revolutie.
  dinsdag 24 december 2024
  In de Amerikaanse staat Indiana is Washington's Birthday een 'state holiday' en betekent voor de inwoners van Indiana een extra vrije dag rondom Kerstmis.
  woensdag 25 december 2024
  donderdag 26 december 2024 t/m woensdag 1 januari 2025
  'Kwanzaa' is een feest in de Verenigde Staten dat het zwart zijn viert en is gebaseerd op de traditionele Afrikaanse cultuur. Het wordt gevierd door Amerikanen van Afrikaanse afkomst tussen 26 december en 1 januari en duurt een volle week. Wereldwijd wordt 'Kwanzaa' door ruim 28 miljoen mensen gevierd. 'Kwanzaa' is geen religieus feest, maar een cultureel feest, gebaseerd op elementen uit oogstfeesten die zowel in Afrika als in de rest van de wereld worden gevierd. In de Verenigde Staten wordt Kwanzaa vaak gekoppeld aan Kerstmis of Chanoeka.
  dinsdag 31 december 2024


  Verder lezen
  Feestdagen Verenigde Staten in: 2024 | 2025 | 2026
  Gerelateerde landen: Amerikaanse Maagdeneilanden, Canada, Mexico, Puerto Rico, Rusland

  Zie landenkompas.nl voor meer informatie over het land Verenigde Staten.

  Actueel

  Komende feesten