zondag 26 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Nederlandse Veteranendag
Datum:
Land / gebied: Nederland (Den Haag)
Soort: Militair feest
Nederland Nederlandse VeteranendagDe twintigste editie van de 'Nederlandse Veteranendag' wordt in 2024 op zaterdag 29 juni gehouden. Veteranendag is de officiële herdenking van - en eerbetoon aan - de inmiddels meer dan 115.000 veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Op de laatste zaterdag van juni wordt in Den Haag het Nationaal Defilé gehouden, is er een parade van legervoertuigen en een vliegshow.

De 'Nederlandse Veteranendag' is in 2005 ingesteld door het Ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren 29 juni 1911 en overleden 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag op de laatste zaterdag van juni gehouden.

De 'Nederlandse Veteranendag' is een eerbetoon aan ruim 115.000 Nederlandse veteranen. Het merendeel is ex-militair en ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in Nederlands-Indië, Korea of voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Snel groeiende is de groep jonge veteranen: dit zijn ex-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies zoals in Libanon, Cambodja, op de Balkan, Irak en Afghanistan.

Defilé door de Haagse binnenstad
Kort na 13.00 uur start het kleurrijke defilé door het centrum van Den Haag. Dan marcheren bijna 4000 veteranen en militairen, gevolgd door historische en moderne legervoertuigen, rond de Hofvijver. Het defilé wordt afgenomen door Zijne Majesteit de Koning. Boven de veteranen vliegen historische en moderne vliegtuigen een luchtdefilé. Nergens in Nederland is zo’n combinatie te zien van veteranen uit alle missies, militairen van de hele krijgsmacht, civiele en militaire muziekkorpsen en legervoertuigen, historische en moderne. Ook veteranen die nu werken bij de politie, de douane, de Nederlandse Spoorwegen of Dienst Justitiële Inrichtingen, lopen mee. Deze groep van ex-militairen die nog midden in het werkzame leven staan, groeit ieder jaar.

Feest op het Malieveld
Nederlandse Veteranendag9.00-17.00 uur. De hele dag - van negen tot vijf - is het Malieveld 'open'. Om wat te eten, te drinken of te luisteren naar het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, de Booming Piano's en de Veteranen Top 50. Op het Malieveld kunt u persoonlijk met veteranen in gesprek gaan. Praat met ze over hun ervaringen, over de lessen uit het verleden, over actuele missies en over wat ze nu doen in het dagelijks leven. De veteranen zijn benieuwd naar uw vragen en reacties. Ze staan u graag te woord. Let ook op de speciale programma's waaraan veteranen zelf meedoen en speciale kinderprogramma's.

09.00 -17.30 uur: Malieveld open
12.00 uur: aankomst 250 veteranen motorrijders op het Malieveld
13.00 uur: start defilé aan de Kneuterdijk
13.05 uur: vliegshow boven Hofvijver
13.50 uur: intocht defilé op het Malieveld
14.30 / 17.00 uur: muziek op podium Malieveld

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten