Wereld Feesten Almanak


Dag van het Occulte
Datum:
jaarlijks op 18 november


Dag van het Occulte

Datum: zondag 18 november 2018
Land / gebied: Wereld
Jaarlijks op 18 november staat het verborgene en geheime centraal op de 'Dag van het Occulte' (Occult Day). Het occulte (of occultisme) verwijst naar het geloof in verborgen of mysterieuze krachten die kunnen worden beheerst door mensen met speciale kennis van deze krachten.

Dag van het OcculteOccultisme (van het Latijn 'occultus' = verborgen, geheim) is een verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken.

Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen.

Modernere vormen van occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozenkruisers.

Actueel