maandag 15 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Vlaamse Feestdag
Datum:
Land / gebied: België (Vlaanderen)
Soort: Regionale feestdag
België Feestdag van Vlaanderen. Jaarlijks op 11 juli. Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Het is de herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1302 bij Kortrijk.

Feestdag van VlaanderenGraaf Robert II van Artois bracht een Frans leger bestaande uit ongeveer 50.000 man op de been. Zij moesten het opnemen tegen een Vlaams burgerleger dat slecht bestond uit 20.000 ambachtslui en landbouwers. De Vlamingen waren bewapend met lansen, ook wel "goededags" genoemd. De Fransen werden opgejaagd naar de nabijgelegen moerassen en sloegen uiteindelijk op de vlucht.

Toen de strijd gestreden was, raapten de Vlaamse soldaten de sporen van de gedode en gewonde Franse ridders op, waardoor de slag de naam "Guldensporenslag" kreeg.

11 juli is geen betaalde vakantiedag voor alle Vlamingen, maar sinds het midden van de jaren '90 van de vorige eeuw is deze dag wel het orgelpunt van een jaarlijkse 11-daagse activiteitencampagne n.a.v. het 'Feest van de Vlaamse Gemeenschap'. "Vlaanderen Feest!" organiseert elk jaar rond en naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een 'festival' van Vlaams gemeenschapsleven overal in Vlaanderen, met ettelijke honderden kleinere en grotere activiteiten van straat tot stad.

Een regionale feestdag in België.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten