donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Verjaardag Kwan Yin
Datum:
Land / gebied: China (Boeddhisten)
Religie: Boeddhisme
ChinaBoeddhisme Verjaardag Kwan YinKwan Yin is de meest algemeen vereerde en meest populaire boeddhistische bodhisattva in China. Ze is vaak gekleed in een wit gewaad en wordt ook wel 'de bodhisattva die alles op de wereld ziet' of 'Godin van de Genade' genoemd. Men gelooft dat zij zich overal vertoont onder het volk, in verschillende gedaanten. Op haar verjaardag lossen mensen hun gelofte in, doen boete of bidden om voorspoed.

'Verjaardag Kwan Yin' wordt gevierd op de 19e dag van de tweede Chinese maanmaand, maar wordt ook wel gevierd op de 19e dag van de zesde maand.

Kwan Yin (ook: Quan Yin, Guan Yin, Quan Shih Yin) is in China erg bekend. Dit is ook het land waar zij lange tijd geleden rondwandelde in haar volmaakte tastbare lichaam.

Kwan Yin staat bekend als de Godin van Genade. Genade betekent dat er meer bijstand wordt gegeven door liefde dan door verworven verdienste. Haar diensten aan de mensheid zijn Genade en Healing. Door haar tussenkomst en inspiratie is 'Magnified Healing' in 1982 op de Aarde geïntroduceerd. De healing is geschapen en vergroot door God. Vandaar de naam Magnified Healing. Kwan Yin legt er de nadruk op dat deze healing niet van haar afkomstig is, maar dat dit een gift van God is.

Kwan Yin heeft een lange geschiedenis in de Oosterse landen. Ze zette haar leven opzij voor dienstbaarheid. Ze had de rol van bodhisattva (Chinees pu-sa). Dit betekent letterlijk: wezen van bodhi, of verlichting, die voorbestemd is een Boeddha te worden. Zij heeft echter de eed gedaan de kinderen van de wereld te redden.

Ze wordt ook vaak Quan Shih Yin genoemd, wat betekent: de ene die de wereld aanschouwt, of de gebeden van de schepping aanhoort. Volgens de legende stond Kwan Yin op het punt de Hemel binnen te gaan maar bleef op de drempel staan toen ze de smeekbeden van de wereld hoorde.

In Oosterse landen wordt zij op verschillende plaatsen verschillend afgebeeld: dan als man, dan als vrouw. Ook komt ze voor met duizend armen, wat aangeeft wat ze allemaal doet voor de mensen.

De belichaming van een bodhisattva doet niet ter zake. De geschriften leggen uit dat een bodhisattva de kracht heeft te belichamen in elke vorm, mannelijk, vrouwelijk, kind, zelfs dierlijk, afhangend van het type wezen dat hij probeert te redden.

In de Grote Witte Broederschap staat Kwan Yin bekend als de Opgevaren Meester Vrouwe. Zij heeft het ambt van Godin van Genade omdat zij de Goddelijke kwaliteiten van genade, barmhartigheid en vergevingsgezindheid bezielt.

In China vragen veel vrouwen haar om hulp bij bevallingen en voor jonge kinderen. Zij levert grote diensten aan zielen die incarneren. Ze is dankbaar wanneer ze wordt opgeroepen tot vergeving, medeleven en healing.

Een feestdag in China, Taiwan.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten