maandag 20 mei 2019

Wereld Feesten Almanak


Asalha Puja (Dharma Day)
Datum:
17 juli 2019
5 juli 2020


Asalha Puja (Dharma Day)

Datum: woensdag 17 juli 2019
Land / gebied: Wereld (Theravade-boeddhisten)
Soort: Vasten
Religie: Boeddhisme
Boeddhisme Asalha Puja (Asahna Bucha Day, Dhamma Day) valt jaarlijks op de volle maan van de maanmaand Asadha (de achtste maanmaand van de hindoe kalender), meestal in juli.

Herdenking door de Theravada-boeddhisten van de eerste predeking van de Boeddha in het hertenpark van Sarnath bij Benares. Tevens de herdenking van de oprichting van de sangha, de kloosterorde.

Na deze viering begint de jaarlijkse drie maanden durende retraite (periode van afzondering) van de sangha, een periode die waso of vassa wodt genoemd. Asalha markeert in Zuidoost-Azië het begin van de regentijd en de retraite wordt in het Nederlands ook wel regentijdretraite genoemd. Deze eindigt met Pavarana.

In boeddhistische landen als Thailand, Japan, Tibet en Sri Lanka is het een van de belangrijkste religieuze dagen, en is het een nationale feestdag. Op Asalha worden door de leken aan de boeddhistische tempels of aan de sangha giften gegeven, en worden er preken gehouden. Er worden soms ook speciale evenementen zoals festivals gehouden.

Ook: Asalha of Asalaha Puja.

Een feestdag in Japan, Thailand.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten