Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag
Datum:
jaarlijks op 15 september


Onafhankelijkheidsdag El Salvador

Datum: zaterdag 15 september 2018
Land / gebied: El Salvador
El Salvador In 1821 verkregen Midden-Amerika en Mexico onafhankelijkheid van Spanje.

In het prekoloniale tijdperk was El Salvador een overgangsgebied tussen de grote pre-Colombiaanse beschavingen van de Azteken en Maya's in het noorden en de minder ontwikkelde beschavingen in het zuiden. Rond 1200 werden verschillende steden gesticht, waarvan Cuzcatlán (dat ten zuidoosten van het huidige San Salvador ligt) met de komst van de Spanjaarden in 1524 tot de grootste stadstaat uitgroeide.

Vanaf de zestiende eeuw veroverden de Spanjaarden Midden-Amerika. Voor het grootste deel van de koloniale tijd behoorde het huidige El Salvador tot de provincie Guatemala. In 1786 kreeg San Salvador een zekere mate van autonomie, gelijk aan die van Honduras en Nicaragua. In 1821 verkregen Midden-Amerika en Mexico onafhankelijkheid van Spanje. In 1823 werd de 'Centraal Amerikaanse Federatie' opgericht, die echter door onderlinge meningsverschillen geen lang leven gegund was en in 1838 werd opgeheven. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Costa Rica werden soevereine staten.

Van vrede was nog geen sprake. El Salvador initieerde in de eerste eeuw van de onafhankelijkheid verschillende oorlogen met de buurlanden, waarbij het veelal ging om pogingen de Federatie in ere te herstellen. De Salvadoraanse overheid was na de onafhankelijkheid klein en zwak, maar werd door de groeiende koffiehandel sterker. In 1895 richtte de overheid een veiligheidsapparaat op en in 1912 de beruchte Nationale Garde (Guardia Nacional) die een belangrijke rol zou gaan spelen in de repressie op het platteland. De door President Pío Romero Bosque georganiseerde verkiezingen in 1931 waren de meest vrije verkiezingen tot dan toe. Overwinnaar was Arturo Araujo, die na een ambtstermijn van enkele maanden (maart 1931 tot december 1931) werd afgezet door middel van een militaire coup.

Vanaf 1932 bezetten de militairen de belangrijkste overheidsposten. Dit duurde tot aan het tekenen van de vredesakkoorden in 1992. De gehele periode werd gekenmerkt door militaire coups en dictatoriale regimes. In de burgeroorlog die in de jaren tachtig tussen de militairen en de guerrillabeweging woedde, werden tienduizenden mensen vermoord. De verschillende militaire bewinden waren conservatief van aard en zorgden ervoor dat de belangen van de koffie-elite voorop bleven staan. El Salvador's veertien rijkste koffie-families (el catorce), die nog uit de 18e eeuw stamden, waren gebaat bij goedkope arbeid en grootgrondbezit en niet bij democratisering.

In 1990 kwam onder auspiciën van de VN een vredesakkoord tussen de guerrillabeweging en de Salvadoraanse overheid tot stand, dat in 1992 in Mexico werd getekend. De burgeroorlog was hiermee officieel beëindigd. Aan de verkiezingen van 1994 namen voor het eerst in de Salvadoraanse geschiedenis alle politieke partijen deel. De politiek in de jaren negentig werd gekenmerkt door een sterke polarisatie tussen de voormalige guerrillastrijders aan de linkerkant (FMLN), en de ex-militairen aan de rechterkant van de politieke arena (ARENA). De laatste Presidentsverkiezingen hadden plaats in maart 2004. Momenteel wordt het land geleid door een ARENA-regering die voornamelijk bestaat uit een 'nieuwe garde' van jonge mensen. De presidentsverkiezingen van maart 2004 zijn zonder noemenswaardige ongeregeldheden verlopen.

Een feestdag in El Salvador.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel