donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint Florian
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom De feestdag van de Heilige Florian (Florianus van Lorch) is 4 mei. Hij is o.a. de patroon van de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk.

Sint FlorianFlorianus van Lorch (overleden ca. 304) was in dienst van het Romeinse leger als de hoogste ambtenaar onder de stadhouder van een gebied waarin het tegenwoordige Oostenrijkse en Italiaanse Tirol liggen (de Romeinse provincie Noricum). Hij was een christen, maar hield zijn geloof verborgen. Hij zou een dorp gered hebben van een brand door te bidden en door één emmer water over de vlammenzee te werpen; vandaar dat hij ook wordt geassocieerd met brandbestrijders en diegene die ons beschermen tegen vuur, waaronder de schoorsteenvegers.

Toen hij met pensioen ging, ging Florian in het huidige St-Pölten (destijds Cetium) wonen. Toen hij hoorde dat in Lorch (destijds Lauriacum) een veertigtal christenen was gearresteerd en ter dood veroordeeld, reisde hij in allerijl daarheen om te redden wat er nog te redden viel. Onmiddellijk werd ook hijzelf gearresteerd en ter dood veroordeeld.

Sint FlorianHet vonnis werd op 4 mei 304 voltrokken door hem met een steen om zijn nek van de brug over de Enns in de rivier te werpen.

Florian is patroon van Opper-Oostenrijk, van de Poolse stad Krakau en de Italiaanse plaats Bologna. Hij wordt vaak afgebeeld als Romeins soldaat (met gepluimde helm, borstkuras en wapenrok) met vaandel, met een vat met water of met een molensteen.

Op de naamdag van Sint Florian wordt ook de Internationale Dag van de Brandweer gehouden.

Een feestdag in Oostenrijk.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten