zondag 19 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld Religie Dag
Datum:
Land / gebied: Wereld
Religie: Bahá'í-geloof
Bahá'í-geloof World Religion DayIn 1949 heeft de Nationale Geestelijke Vergadering van de Baha'i-beweging in de Verenigde Staten besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot 'Wereld Religie Dag' (World Religion Day). Ter bevordering van interkerkelijk begrip en harmonie.

Op deze dag worden priesters - de tussenpersonen tussen goden en mensen - van alle godsdiensten ter wereld in het zonnetje gezet. Gelovigen worden op deze dag aangespoord om naar mensen van andere geloofsovertuigingen te luisteren om de overeenkomsten tussen de verschillende religies te zien. Vaak worden er op 'Wereld Religie Dag' lezingen georganiseerd. De eerste 'Wereld Religie Dag' was op 15 januari 1950.

Het bahá'í-geloof is een religie die in het 19e-eeuwse Perzië (Iran) is ontstaan en de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt. Bahá'ís geloven dat alle religies voortkomen uit een enkele god. Deze gedachte ligt ten grondslag aan het uitroepen van 'Wereld Religie Dag'.

Deze dag wordt ook in Suriname uitgebreid gehouden als verbroederingsfeest onder de verschillende etnische groepen.

Een feestdag in Suriname.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten