zondag 21 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Wintertijd
Datum:
Land / gebied: Verenigde Staten
Verenigde Staten
Op de eerste zondag van november eindigt de zomertijd (Daylight Saving Time) in de Verenigde Staten. De klok wordt 's nacht een uur teruggezet.

De staten van de V.S. zijn niet verplicht 'Daylight Saving Time' toe te passen. Wanneer ze besluiten het toe te passen moeten ze zich echter wel houden aan de federaal bepaalde startdatum (tweede zondag in maart) en einddatum (eerste zondag in november). In totaal 238 dagen.

In West-Europa eindigt de zomertijd een week eerder, op de laatste zondag van oktober.

Een feestdag in de Verenigde Staten (USA).

Zie ook

Actueel

Komende feesten