Februari 1554

12-02Sterfdag Jane Grey. koningin van Engeland.