zondag 18 augustus 2019

April 885

06-04Sterfdag Methodius. Grieks-Byzantijnse academicus en aartsbisschop van het Groot-Moravische Rijk.