dinsdag 21 mei 2024

Volksverhalen Almanak


De vos en de ganzen


Op een keer kwam de vos op een weiland, waar een troep mooie, vette ganzen zat; hij lachte en zei: "Ik kom als geroepen, jullie zitten allemaal zó netjes bij elkaar dat ik de één na de ander kan oppeuzelen." De ganzen snaterden van schrik, sprongen op en begonnen te jammeren en klagelijk om hun leven te smeken. Maar daar wou de vos niets van horen en hij zei: "Geen genade, jullie moeten allemaal dood."
Tenslotte vatte één van hen moed en zei: "Als wij arme ganzen ons heerlijk jonge leven dan toch moeten verliezen, bewijs ons dan één enkele gunst en veroorloof ons nog één gebed, zodat we niet in zonde sterven; daarna zullen we dan op een rij gaan staan en kun je steeds de vetste uitzoeken."
"Goed," zei de vos, "dat is redelijk en het is een vrome wens; ga maar bidden, ik wacht wel zolang." Dus begon de eerste een heel lang gebed, altijd maar 'gak, gak, gak' en omdat die gans maar niet ophield, wachtte de tweede niet tot het haar beurt was, maar ze begon ook van 'gak, gak, gak' De derde en de vierde volgden toen en weldra gakten ze allemaal in koor.
(En als ze klaar zijn met bidden, vertel ik het sprookje verder, maar voorlopig bidden zij nog steeds.)
*   *   *
Samenvatting
Een fabel uit Duitsland. Een vos verrast een troep ganzen, maar de moedigste onder hen vraagt om nog één gebed alvorens ze opgepeuzeld worden. Wanneer de vos daarmee instemt, beginnen de ganzen aan een wel héél erg lang gebed...
Toelichting
Uit de buurt van Paderborn. Er is een Duits spreekwoord: Als de wolf de gans leert bidden, vreet hij hem op als leergeld. In middeleeuwse dierenverhalen weet een geit of een zwijn op dezelfde manier een wolf te bedriegen. De Duitse vorm zal wel beïnvloed zijn door de uit de "Van den vos Reinaerde" bekende fabel van de vos (of de wolf) als ganzenprediker.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen