dinsdag 21 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Het gedicht van Sint Joris en de draak


't Is geschied vóór onze tijden
Dat Sint Joris kwam te rijden
Naar een stad in 't heidensch land
Waar men weinig Christ'nen vand
Deze stad was Tarentéche
Was in volle zee gelegen
En, zoo m'in de Schriftuur leest,
Was de draak een giftig beest.
Klein en groot die kwamen klagen
Bij den koning alle dagen,
Wien van hen allen tegaêr
Wilder stellen in 't gevaar.
De koning die sprak zonder spotten
"Wij zullen te zamen lotten:
Dat is mijne beste raad
Om te keeren meerder kwaad.
En als het lot zal vallen
Op de een van ons allen
Die zal zonder tegenspraak
Zich laten eten van den draak."
Eind'lijk kwam het lot te vallen
Op de een van hun allen,
Op het konings eenig kind
Van zijn vader teer bemind.
Toen moest deze dochter scheiden,
Waar de vader zeer om schreidde,
Naar den oever van de zee,
Waar zij kreeg een schaap of twee.
Sint Joris, die was kloek van zeden,
Kwam daar spoedig aangereden.
En hij sprak deez' juffrouw aan,
Waarom dat zij daar kwam staan.
"Edele jonkman, wilt 't getuigen
Wil hier van deez' plaats af rijden,
Want hier zal komen eene draak,
Die mij zal slikken in zijn kaak."
"Ed'le juffrouw, wil niet schrikken,
Dat de draak u op zal slikken.
Ik zal gaan in Christus' naam
Maken hem als een lam zo ta(a)m."
Sint Joris, die was kloek van zeden,
Reed de draak kloekmoedig tegen
En hij ook kloekmoedig sta(a)k
Met zijn lans(s)e in den draak.
Toen was deze dochter gebleven
Onbeschadigd in haar leven
En zij wierde Katholijk,
Ja, geheel het koninkrijk.
*   *   *
Samenvatting
Een eeuwenoud gedicht over de drakendoder Joris. Sint Joris ging naar een heidens land, waar een draak een stad onveilig maakte. De koning liet door het lot bepalen, wie door de draak gegeten moest worden. En op het laatst viel het lot op zijn eigen dochter. Toen zij geofferd werd kwam Sint-Joris aanrijden. Hij belooft haar te verdedigen en steekt met zijn lans de draak dood, waarna het hele land zich bekeerde tot het Christendom.
Toelichting
Dit gedicht is een versie van een eeuwenoud en wereldwijd bekend soort wondersprookje: De Drakendoder. Op de Volksverhalen Almanak zijn ook de de volgende versies opgenomen: De twee broers (Grimm), De drie zusters van Kobi (Suriname), Heer Laon en de zevenhoofdige draak (Filipijnen) en Li Ji (China). Voor een zeer uitgebreid artikel over de herkomst van dit type sprookjes zie: Drakendoder in het lexicon van de volksverhalenbank van het Meertens Instituut.
Over St. Joris: Cultuurwijs (externe link).
De draak staat symbool voor het heidendom dat verslagen wordt. Zie ook het feest op de Wereld Feesten Almanak: Sint-Jorisdag (Saint George) (23 april) ⇒
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Feest / viering
Populair
Verder lezen