maandag 22 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint Joris
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) is een katholieke martelaar en heilige. Sinds 1222 is hij patroon (beschermheilige) van Engeland (Engels: Saint George).

Tevens is hij als Sant Jordi de beschermheilige van de Spaanse autonome regio Catalonië. De meeste mensen kennen hem beter als Sint Joris met de draak.

Sint JorisSint-Joris kwam uit een christelijke familie, aan het einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een officier in het leger, stierf toen Joris nog jong was.

Toen hij volwassen was, werd hij net als zijn vader militair en werd officier in het leger van Diocletianus.

Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde hij hieraan deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem vermoorden.

Over het leven van Joris is verder niet veel bekend.

De marteldood van Joris
In 303 werd de heilige Joris door de christenvervolgers vastgenomen en gefolterd. Hij werd op een rad gelegd met tweesnijdende zwaarden, in een ketel met kokende olie gestopt en dronk van een beker met vergif. Hij liep echter geen letsels op. Onder de indruk van dit wonder liet de keizerin van Rome zich dopen. Omdat ze zich tot het christelijk geloof bekeerde, werd ze samen met Sint Joris op de toren van de stadsmuur onthoofd. Dit alles zou gebeurd zijn in het beloofde land.

Er zijn slechts weinig afbeeldingen van deze marteldood. Deze worden voornamelijk aangetroffen in kerken waarvan Joris de patroon is.

Verering
Door zijn populariteit in het Oosten en het Westen blijft zijn naamdag op 23 april op de Romeinse kalender gehandhaafd.

De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft altijd een bijzondere verering genoten. Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon der kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. Bij het ontstaan van Scouting werd de strijdbare martelaar tot patroon gekozen.

De beschermheilige van Ridderkerk is Sint Joris. Het wapen van Ridderkerk bevat Sint Joris en de draak.

Sint Joris en de draak
Sint Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom.

Sint JorisOmdat het oorspronkelijke verhaal verloren is gegaan, werden mythen uit de Oudheid in het verhaal geïntegreerd. Zo heeft het verhaal ook overeenkomsten met Perseus. In de 'Legenda Aurea' uit de 13e eeuw wordt het verhaal voor het eerst in de huidige vorm beschreven. Hier speelt het zich af in Silena in Libië. In andere bronnen wordt echter ook Beiroet genoemd.

De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Sint Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.

Sint-Jorisdag
23 april is Sint-Jorisdag en wordt door de scouting internationaal gevierd. Vooral katholieke scouts houden een feestdag die afgesloten wordt met een groot kampvuur. Oorspronkelijk door Lord Baden-Powell gekoppeld aan ridderlijkheid, maar tegenwoordig staat Sint-Jorisdag in het licht van het thema goed en kwaad.

Trivia
Sint Joris is patroon van: Engeland, Catalonië, scouting, boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, toeristen, ziekenhuizen, soldaten, militairen, gevangenen, ruiters, vee en strijd in elke vorm. Hij is patroon tegen oorlogsgevaar, bekoringen, koorts en pest. Hij is patroon voor het weer en helper in nood. Een weerspreuk zegt: "Sint Joris die de draak overwon, houdt meer van regen dan van zon."

Een feestdag in Vaticaanstad.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten