zondag 26 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Fratelli d'Italia (Italiaans volkslied)Italiaanse tekst
Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò
Nederlandse vertaling
Broeders van Italië,
Italië is ontwaakt,
met de helm van Scipio
is zijn hoofd getooid
Waar is Victoria?
Moge zij voor Italië buigen,
want als slavin van Rome
schiep God haar.
Laten wij ons aaneensluiten tot cohorten,
Laten wij tot de dood bereid zijn.
Italië riep!
Wij werden voor eeuwen
verschopt en vernederd,
Omdat wij geen volk waren,
Omdat wij verdeeld waren;
Laat ons samenkomen
onder één vaandel en één hoop;
Het uur onzer eenheid;
heeft reeds geslagen.
Laten wij ons aaneensluiten tot cohorten,
Laten wij tot de dood bereid zijn.
Italië riep!
Laat ons samen komen en elkaar liefhebben;
De eenheid en de liefde
Openbaren aan het volk
het pad des Heeren:
Wij zweren te bevrijden,
De grond van onze natie;
Verenigd door God
Wie kan ons overwinnen?
Laten wij ons aaneensluiten tot cohorten,
Laten wij tot de dood bereid zijn.
Italië riep!
Van de Alpen tot Sicilië
Legnano is overal
Alle mannen van Ferruccio:
Hebben een hart en een hand.
De kinderen van Italië
Noemen zich Balilla:
In ieder klokgelui
Weerklinken de (Siciliaanse) vespers.
Laten wij ons aaneensluiten tot cohorten,
Laten wij tot de dood bereid zijn.
Italië riep!
Zij zijn als riet dat weerbuigt,
Het zwaard van de huurlingen:
De Oostenrijkse adelaar
heeft reeds zijn veren verloren.
Het bloed van Italië
en dat van de Polen
Heeft hij met de Kozakken gedronken
Maar het verbrandde zijn hart.
Laten wij ons aaneensluiten tot cohorten,
Laten wij tot de dood bereid zijn.
Italië riep!
*   *   *
Samenvatting
Tekst en mp3 van het volkslied van Italië (Il Canto degli Italiani). Het volkslied van Italië in het Italiaans met Nederlandse vertaling en geluidsfragment.
Toelichting
Il Canto degli Italiani (Het lied van de Italianen) is het Italiaanse nationale volkslied. Onder de Italianen staat het bekend als Inno di Mameli (Mameli's Hymne). Soms wordt er ook naar gerefereerd onder de naam Fratelli d'Italia (Broeders van Italië).
De tekst werd geschreven in de herfst van 1847 in Genua, door de 20-jarige student en patriot Goffredo Mameli, in een klimaat waarin het volk in opstand was voor een eenmaking en de onafhankelijkheid van Italië. Deze opstanden gingen vooraf aan de Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Oostenrijk.
Twee maanden later werd de tekst op muziek gezet in Turijn door iemand anders, Michele Novaro. De hymne won aan populariteit gedurende de periode van het Risorgimento en de daaropvolgende decennia.
Na de eenmaking van Italië (1861) was het nationale volkslied de Marcia Reale (of Fanfara Reale), de officiële hymne van het Huis Savoye gecomponeerd in 1831 in opdracht van Karel Albert van Sardinië. Het Marcia Reale bleef het Italiaanse volkslied tot de geboorte van de Italiaanse Republiek.
Het was niet toevallig dat Giuseppe Verdi, in zijn Inno delle Nazioni (Hymne der Volkeren), gecomponeerd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Londen van 1862, koos voor Il Canto degli Italiani om Italië te vertegenwoordigen en niet voor het Marcia Reale.
Van 1922 tot 1943, de fascistische periode, werd elke publieke voordracht van het Marcia Reale gevolgd door de hymne van de Partito Nazionale Fascista, getiteld Giovinezza.
Op 12 oktober 1946, werd Italië een republiek en werd Il Canto degli Italiani gekozen als het nieuwe volkslied van het land. Deze keuze werd officieel op 17 november 2005, bijna 60 jaar later.
Trefwoorden
Basisinformatie
Feest / viering
Populair
Verder lezen