donderdag 25 juli 2024

Volksverhalen Almanak


Op reis gaan


Er was eens een arme vrouw, ze had een zoon, en die wou zo graag reizen, en toen zei de moeder: "Hoe kun jij nu reizen? En je hebt helemaal geen geld om mee te nemen! Toen zei de zoon: "Ik kan me best behelpen; ik zal altijd zeggen: "Niet veel! Niet veel! Niet veel!"
Zo liep hij een flinke tijd, en hij zei aldoor maar: "Niet veel, niet veel, niet veel."
Hij kwam bij een troep vissers, en zei: "Ik hoop, dat God u helpt! Niet veel, niet veel, niet veel!" - "Wat zeg je nu, kerel, niet veel?" En toen ze de netten inhaalden, kregen ze ook niet veel vis. En zij met een stok op de jongen los: "Had je ons nooit zien dorsen?" - "Maar wat moet ik dan zeggen?" vroeg de jongen;Je moet zeggen: Vang veel! Vang veel!"
Toen liep hij weer een hele poos en zei: "Vang veel! Vang veel!"
En toen kwam hij bij een galg. En daar hebben ze een arme zondaar en die moet worden veroordeeld. Toen zei hij: "Goeiemorgen, vang veel, vang veel!" - "Wat zegt die kerel? Vang veel? Moeten er soms nog meer boze mensen op de wereld zijn? Is er nog niet genoeg?" En hij kreeg weer op z'n rug. "Wat moet ik dan zeggen?" - "Je moet zeggen: God troost de arme ziel."
Weer reist de jongen een heel eind verder en zegt: "God troost de arme ziel."
Toen kwam hij bij een gracht, en daar was een vilder, en die was bezig met een dood paard. De jongen zegt: "Goeiemorgen, God troost zijn arme ziel." - "Wat zeg je daar, lomperd?" en hij slaat hem met de vilhaak om de oren, zodat hij niet meer uit zijn ogen kan kijken. "Hoe moet ik het dan zeggen?" - "Je moet zeggen: "Daar ligt het aas in de kuil!"
Nu gaat hij weer verder en zegt steeds: "Daar ligt het aas in de kuil, daar ligt het aas in de kuil!"
Nu komt hij een wagen vol mensen langs, en hij zei: "Goeiemorgen, daar ligt het aas in de kuil!" en daar valt de hele wagen om en in een kuil, de knecht kreeg de zweep en sloeg de jongen zo hard, dat hij weer naar zijn moeder wou kruipen. En hij is z'n leven lang nooit meer op reis gegaan.
*   *   *
Samenvatting
Een volkssprookje uit Duitsland. Een domme jongen gaat op reis, maar tegen iedereen die hij ondeweg tegenkomt zegt hij de verkeerde dingen.
Toelichting
Uit Munsterland, in dialect opgetekend. Een zeer geliefd verhaal is dit, waarin het thema van de ongepaste antwoorden behandeld wordt. In zijn "Gartengesellschaft" brengt Montanus omstreeks 1560 voor het eerst een dergelijk vertelsel. Soortgelijke grappen worden verteld van slechthorenden, die alle vragen verkeerd uitleggen of van mensen, die de woorden van een ander met opzet verkeerd verstaan.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen