zaterdag 24 juli 2021

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Nationale Archeologiedagen
Datum:
18 t/m 20 juni 2021

Nationale Archeologiedagen

Datum: vrijdag 18 t/m zondag 20 juni 2021
Land / gebied: Nederland
Nederland De 'Nationale Archeologiedagen' zijn drie jaarlijkse dagen in het eerste weekend van de vroegste herfstvakantie, waarop een groot publiek kennis kan maken met verschillende aspecten van archeologie in Nederland. De Archeologiedagen op 18, 19 en 20 juni 2021 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land.

De 'Nationale Archeologiedagen' zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat. Tijdens deze dagen worden door archeologen, amateurarcheologen en vrijwilligers allerlei activiteiten voor het publiek georganiseerd. Iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van ons land kan kennis maken met de leuke en boeiende wereld van de Nederlandse archeologie.

De 'Nationale Archeologiedagen' zijn in 2015 opgezet als een pilot in drie provincies en is sindsdien gegroeid. Een aantal landen om ons heen kennen al langere tijd archeologiedagen (o.a. in Engeland en Frankrijk). Ook bestaat er wereldwijd een Internationale Dag van de Archeologie.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten