maandag 25 oktober 2021

Wereld Feesten Almanak


Nationale Archeologiedagen
Datum:
18 t/m 20 juni 2021
17 t/m 19 juni 2022

Nationale Archeologiedagen

Datum: vrijdag 17 t/m zondag 19 juni 2022
Land / gebied: Nederland
Nederland De 'Nationale Archeologiedagen' zijn drie jaarlijkse dagen waarop een groot publiek kennis kan maken met verschillende aspecten van archeologie in Nederland. De Archeologiedagen op 17, 18 en 19 juni 2022 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land.

De 'Nationale Archeologiedagen' zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat. Tijdens deze dagen worden door archeologen, amateurarcheologen en vrijwilligers allerlei activiteiten voor het publiek georganiseerd. Iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van ons land kan kennis maken met de leuke en boeiende wereld van de Nederlandse archeologie.

De 'Nationale Archeologiedagen' zijn in 2015 opgezet als een pilot in drie provincies en is sindsdien gegroeid. Een aantal landen om ons heen kennen al langere tijd archeologiedagen (o.a. in Engeland en Frankrijk). Ook bestaat er wereldwijd een Internationale Dag van de Archeologie.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten