dinsdag 18 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Armeens Kerstmis
Datum:
Land / gebied: Armenië
Religie: Christendom (Armeens Apostolische Kerk)
ArmeniëChristendom 'Surb Tsnund' (letterlijk: heilige geboorte) is in de Armeens Apostolische Kerk het feest van de geboorte en doop van Jezus Christus en wordt jaarlijks op 6 januari gevierd. Voorafgaand wordt er zeven dagen gevast.

Klokslag twaalf uur 's nachts begint de viering met een feestelijke liturgie waarin de geboorte van de Heer wordt verkondigd. Traditioneel worden na afloop door kerkgangers brandende kaarsen en olielampen uit de kerk mee naar huis genomen. Op 6 januari 's morgens vindt nog een dienst plaats waarin een kruis in wijwater wordt gedompeld. Dit ritueel herinnert aan de doop van Jezus. Door parochianen wordt gebeden en het kruis gekust. Men neemt gezegend wijwater mee naar huis.

In de westerse kerken wordt op deze dag Driekoningen (Epifanie) (of: Openbaring van de Heer) gevierd: de dag waarop Jezus als zoon van God bekend werd.

De Armeens Apostolische Kerk kent - als enige christelijke kerk - geen kerstfeest. In 451 na Christus werd tijdens het Concilie van Chalcedon de viering van de geboorte en de doop van Jezus in twee afzonderlijke feestdagen gescheiden (25 december, Kerstmis en 6 januari, Epifanie). De vertegenwoordigers van de Armeens Apostolische Kerk waren niet bij het concilie aanwezig en daarom wordt 'Surb Tsnund' op 6 januari gehouden.

De volgende dag worden door de Armeniërs hun doden herdacht tijdens Merelots (Dag van de Doden).

Een feestdag in Armenië, Libanon.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten