vrijdag 14 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Merelots (Dag van de Doden)
Datum:
Land / gebied: Armenië
Soort: Herdenkingsdag
Religie: Christendom (Armeens Apostolische Kerk)
ArmeniëChristendom Herdenking van de doden. Op 7 januari worden door de Armeens Apostolische Kerk op de dag na Armeens Kerstmis alle overledenen herdacht. In de kerk wordt een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan hen die zijn heengegaan. Na de dienst bezoekt men de graven van familieleden en vrienden.

Merelots (Dag van de Doden)'Merelots' (Dag van de Doden) wordt vijf keer per jaar gehouden. Elke keer de dag volgend op één van de vijf grote religieuze dagen (Kerstmis, Pasen, Vardavar, Maria Tenhemelopneming en Kruisverheffing). De 'Merelots' na 6 januari is sinds 2008 een officiële vrije dag in Armenië.

'Merelots' is niet alleen een herdenkingsdag voor de overledenen. Het is ook een dag om genadig voor anderen te zijn en vriendschappen en familiebanden te eren.

Vergelijk met Allerzielen (Katholieken), Totensonntag (Protestanten) en Radonitsa (Orthodoxen).

Een herdenkingsdag in Armenië.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten