vrijdag 12 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Christus Koning van het Heelal
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Het feest van Christus Koning van het Heelal ("Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex" in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat eind november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar.

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit.

Overigens is de datum eenvoudig te bepalen: het hoogfeest van Christus Koning valt altijd op de zondag in de periode van 20 tot en met 26 november. Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de advent, het begin van het nieuwe kerkelijke jaar.

Op dezelfde zondag worden in de protestantse kerken in Duitsland en Zwitserland de doden herdacht tijdens Totensonntag.

Zie ook

Actueel

Komende feesten