woensdag 19 januari 2022

Wereld Feesten Almanak


Eerste zondag van de Advent
Datum:
28 november 2021
27 november 2022


Eerste zondag van de Advent

Datum: zondag 28 november 2021
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom
Christendom Eerste adventszondag. De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2021 is dat op zondag 28 november. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.

De adventsperiode van afgelopen jaar liep van zondag 28 november t/m vrijdag 24 december 2021 en duurde 27 dagen.

Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

De vier zondagen van vorig jaar waren:
1e zondag van de Advent: 28 november 2021
2e zondag van de Advent: 5 december 2021
3e zondag van de Advent: 12 december 2021
4e zondag van de Advent: 19 december 2021

Eerste zondag van de Advent

In diverse streken zijn tradities rond de advent. Bijvoorbeeld wordt er in Twente het midwinterhoornblazen uitgevoerd.

Een feestdag in België, Duitsland, Nederland.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten