vrijdag 21 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Canada Day
Datum:
Land / gebied: Canada
Soort: Nationale feestdag
Canada Canada Day is de nationale feestdag van Canada en vindt elk jaar plaats op 1 juli. Viering van de vorming van de confederatie van Canada.

Geschiedenis van Canada Day
Op 21 juni 1868 werd er een mededeling ondertekend door Gouverneur Generaal, Lord Monck, waarin staat dat Hare Majesteit iedereen in Canada opriep om de Confederatie van Canada te vieren op 1 juli 1868. De rustdag op 1 juli werd in 1879 vastgesteld onder de Engelse naam Dominion Day.

Er is niets bekend van ceremonies die zouden zijn gehouden elk jaar, behalve van het 50ste jubileum in 1917. Toen werd het nieuwe 'Centre Block' van de Parlement gebouwen, die nog in aanbouw was, opgedragen als een gedenkteken voor de 'Fathers of Confederation' en voor de heldendaden van de Canadezen die gevochten hadden in de Eerste Wereldoorlog.

De volgende ceremonie werd gehouden in 1927 om het Diamanten Jubileum te vieren. Op die dag werd de hoeksteen van de 'Confederation Building' neergelegd door de Gouverneur Generaal op Wellington Street en het klokkenspel in de 'Peace Tower' werd ingezegend.

Sinds 1958 heeft de regering besloten dat er elk jaar een feest moet worden gehouden op Canada’s nationale dag, met de 'Secretary of State of Canada' die ervoor moet zorgen dat alles goed verloopt. Op deze dag wordt er 's middags een 'Troopong the Colours' ceremonie gehouden evenals een ceremonie tijdens zonsondergang, die gevolgd wordt door een concert met vele bands en als afsluiting een groots vuurwerk.

Nog een hoogtepunt was Canada’s 100 jarig bestaan toen Hare Majesteit Koningin Elizabeth II de feestelijkheden bijwoonde. Dit was een reden voor een groots opgezette ceremonie.

Het idee van de ceremonies veranderde in 1968 met de toevoeging van multiculturele en professionele concerten die gehouden werden op 'Parliament Hill'. Deze waren inclusief een nationale televisie show. Tot 1975 werden de feestelijkheden onder de naam 'Festival Canada’ gehouden in het 'National Capital Region' tijdens de hele maand juli en bevatte verscheidene culturele, artistieke en sport evenementen. The festiviteiten werden afgelast in 1976 maar kwamen weer tot leven in 1977.

"Seed Money"
Een nieuwe formule was ontwikkeld in 1980 waardoor de 'National Committee' (De organisatie die de verjaardag van Canada organiseert) lokale feestelijkheden door heel Canada sponsorde. 'Seed Money' was ontwikkeld om populaire en amateuristische vrijwilligers te helpen om hun eigen feestelijkheden te houden in hun eigen gemeentes.

Dezelfde benadering werd ook gebruikt voor het feest in 1981 met de toevoeging van het laten zien van vuurwerk in 15 grote steden door het hele land.

Naamsverandering
Op 27 oktober 1982, kreeg Dominion Day een andere naam. Deze naam werd Canada Day. Vanaf 1985 werd in elke provincie en district van Canada een comité opgezet voor het plannen, organiseren en het coördineren van lokale 'Canada Day' ceremonies. Geld hiervoor wordt verstrekt door de regering voor zulke comités.

Een feestdag in Canada.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten