donderdag 18 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking
Datum:
Land / gebied: Nederland
Soort: Bewustwordingsdag
Nederland Op 23 januari wordt er jaarlijks aandacht besteed aan pesten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Veel mensen met een LVB zijn getraumatiseerd door pesten. Door de complexiteit van hun beperking wordt dit veelal niet herkend en erkend.

Mensen met een LVB zijn vaak kwetsbaar en vinden het lastig om voor zichzelf op te komen. Daarom is de 'Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking' belangrijk.

Aandacht voor hun verhaal, aandacht voor dit onderwerp om het pesten te herkennen en te voorkomen. Mensen met een licht verstandelijke beperking verdienen het ook dat ze aandacht krijgen voor hun probleem en dat deze, zoveel als mogelijk, wordt opgelost. Want dat kan.

Ook daarom is aandacht voor dit onderwerp belangrijk: hulp is mogelijk.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten