dinsdag 16 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Herdenkingsdag
Datum:
Land / gebied: Madagaskar
Soort: Herdenking
Madagaskar Herdenking van de gestorvenen tijdens de rebellie tegen de Franse kolonisatie rond 29 maart 1947.

Van de Europese landen was het Frankrijk dat zich in 1643 het eerst op Madagaskar vestigde. De vestiging was vooral bedoeld als handelspoort, maar ook werden Malagassiërs als slaven gebruikt bij de kolonisatie van Réunion en Mauritius. Aan het eind van de 19e eeuw maakte Frankrijk met harde hand een eind aan de Merina overheersing en werd een totale koloniale overheid en het Franse onderwijssysteem ingesteld.

Aanvankelijk was er weinig verzet van de Malagassiërs tegen de Fransen, maar dat nam toe toen vele aanvragen voor het Franse burgerschap niet ingewilligd werden. Naar aanleiding van de gewelddadige opstand in 1947 verboden de Fransen de nationalistische partij 'Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache' (MDRM).

In 1958 werd na een referendum een groot deel van de macht overgegeven aan de grootste partij, de 'Parti Social Démocrate' (PSD).

In 1960 werd Madagaskar onafhankelijk van Frankrijk.

Een herdenkingsdag in Madagaskar.

Zie ook

Actueel

Komende feesten