maandag 24 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Koolmees
Datum:
Land / gebied: Rusland
Soort: Ecologisch (Bewustwordingsdag)
Rusland Jaarlijks wordt op 12 november tijdens de 'Dag van de Koolmees' (Russisch: Синичкин День) aandacht gevraagd voor de koolmees en het bijvoeren tijdens de wintermaanden. Een initiatief van de Russische vogelbescherming waarbij voorlichting wordt gegeven over voederplaatsen en het juiste voer.

Een feestdag in Rusland.

Zie ook

Actueel

Komende feesten