dinsdag 18 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Martelaren
Datum:
Land / gebied: Congo
Soort: Nationale feestdag, Herdenking
Congo In de Dem. Rep. Congo is 4 januari de 'Dag van de Martelaren' (Journée des Martyrs de l'Indépendance). Herdenking van de gebeurtenissen van 4 januari 1959 die het proces naar onafhankelijkheid in gang hebben gezet. In kerken worden diensten gehouden ter nagedachtenis aan hen die zijn gevallen voor de onafhankelijkheid van Congo.

Op 4 januari 1959 kwamen tijdens een vreedzame mars tegen het Belgische kolonialisme, honderden Congolezen om het leven toen de Belgische veiligheidstroepen het vuur openden op de betogers. Negen dagen later kondigden koning Boudewijn en de Belgische regering aan, dat ze Congo volledige onafhankelijkheid zouden verlenen. Het proces naar volledige onafhankelijkheid duurde tot midden jaren zestig.

Een herdenkingsdag in Congo.

Zie ook

Actueel

Komende feesten