zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Verenigde Naties
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Er waren toen 51 landen die lid waren. Ze wilden zich inzetten voor de vrede door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Nu zijn bijna alle landen van de wereld (191) lid van de VN.

De Verenigde Naties heeft vier doelstellingen:
- de bevordering van de internationale vrede en veiligheid;
- de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties;
- samenwerking bij het oplossen van internationale problemen;
- het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Door lid te worden van de VN aanvaardt een land de doelstellingen en de voorschriften die vastgelegd zijn in het Handvest.

Op de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering in Londen, werd het besluit genomen dat de permanente hoofdzetel van de Organisatie in de Verenigde Staten zou worden gevestigd. In december 1946 stelde John D. Rockefeller Jr. een bedrag van acht miljoen dollar ter beschikking voor de aankoop van een stuk grond langs de East River in New York City.

De hoofdzetel van de VN bestaat uit vier gebouwen:
1) Het koepelvormig gebouw van de Algemene Vergadering
2) Het Secretariaatsgebouw met zijn 39 in glas en marmer opgetrokken verdiepingen
3) Het rechthoekige en laaggehouden Conferentiegebouw langs de rivier
4) De Dag Hammarskjöld Bibliotheek in de zuidwestelijk uithoek.

Dag van de Verenigde Naties
Hoewel de VN Hoofdzetel in New York City is gevestigd, worden het grondgebied en de gebouwen als een internationale zone erkend. Dit betekent dat de VN een eigen vlag, een eigen veiligheidsdienst, een eigen postdienst en zelfs eigen postzegels heeft.

Een feestdag in Micronesia, Palau.

Zie ook

Actueel

Komende feesten