vrijdag 12 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Dutch-American Friendship Day
Datum:
Land / gebied: Verenigde Staten
Verenigde Staten Dutch-American Friendship DayIn de Verenigde Staten wordt op vrijdag 19 april stilgestaan bij de 242-jarige vriendschapsband tussen Nederland en Amerika.

De datum herinnert aan het bezoek van John Adams - de latere tweede president van de Verenigde Staten - aan de Staten Generaal in Den Haag in 1782.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden sloot in dat jaar het eerste Vriendschaps- en Handelsverdrag (Treaty of Amity and Commerce) met de Verenigde Staten. Het verdrag versterkte de economische banden die er sinds de 17e eeuw tussen de twee landen bestonden en was een belangrijke stap in de erkenning van de VS als autonome staat.

De 'Dutch-American Friendship Day' werd voor het eerst gehouden in 1982 en is een initiatief van president Ronald Reagan. De relatie met Nederland is voor Amerika de langste ononderbroken, vreedzame relatie met een ander land. De dag wordt vaak in de Nederlandse ambassade in Washington gevierd met een speciaal versierde taart en toespraken en verklaringen door politici en diplomaten.

Een feestdag in de Verenigde Staten (USA).

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten