vrijdag 19 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Sjemini Atseret (Slotfeest)
Datum:
Land / gebied: Wereld (Joden)
Religie: Jodendom
Jodendom 22 Tisjri. Sh'mini Atzeret. Dit feest sluit het Loofhuttenfeest (Soekot) af. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. Letterlijk betekent het: 'de achtste dag van het samenkomen'. Op zich is zeven dagen al genoeg, maar het is voor God moeilijk om afscheid te nemen, daarom blijven de joden nog een dagje.

De tijd die men hiermee kreeg wordt van oudsher gebruikt om te bidden voor extra regen zodat straks alles zal gaan groeien en bloeien.

Een feestdag in Israël, Nederland.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten