zondag 21 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereldmilieudag
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
Soort: Ecologisch (Bewustwordingsdag)
Wereld Milieu Dag. Door UNEP - het milieuprogramma van de Verenigde Naties - is 5 juni ingesteld als 'Wereldmilieudag' (World Environment Day) en wordt sinds 1974 gehouden om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen. De jaarlijkse viering van 'Wereldmilieudag' vindt telkens in een andere stad plaats en heeft een eigen thema.

De mens is door de moderne wetenschap en technologie in staat zijn eigen leefomgeving op ontelbare manieren en op een ongekende schaal te veranderen. De bescherming en verbetering van die omgeving is een groot probleem en heeft wereldwijd invloed op het menselijk welzijn en de economische ontwikkeling. 'Wereldmiliedag' is ingesteld om het bewustzijn hiervan te vergroten en roept op tot verantwoord gedrag van individuen, bedrijven en overheden bij het behoud en de verbetering van het milieu.

Datum vanwege het begin van de eerste internationale milieuconferentie in Stockholm van 5 t/m 16 juni 1972 waarbij de UNEP (United Nations Environment Programme) werd opgericht. Tegenwoordig wordt in meer dan 100 landen 'Wereldmilieudag' gehouden waarbij mensen worden aangespoord actie te ondernemen om onze planeet te redden.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten