zondag 26 januari 2020

Mei 373

02-05Sterfdag Athanasius van Alexandrië. Patriarch van Alexandrië, kerkvader. Wordt vereerd als heilige door de meeste christelijke stromingen die heiligen erkennen.