zondag 21 juli 2024

November 392

08-11Keizer Theodosius van Rome verklaart het Christelijk geloof tot staatsgodsdienst.