Juni 632

08-06


08-06Sterfdag Mohammed. Profeet en grondlegger van de Islamitische godsdienst.