donderdag 25 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De oude bedelares


Er was eens een oude vrouw. Je hebt toch wel eens een oude vrouw zien bedelen? Nu deze vrouw bedelde ook, en als ze ergens wat kreeg, zei ze: "Ik hoop dat God u beloont."
De bedelvrouw kwam aan de deur; en daar stond een vrolijke guit van een jongen bij 't vuur om zich te warmen. De jongen zei vriendelijk tegen de arme, oude vrouw, toen zij daar aan de deur stond te bibberen: "Kom, grootmoedertje, warm je hier maar." Ze kwam eraan, maar ze ging te dicht bij het vuur staan; haar oude lompen vatten vlam, maar ze merkte het niet.
De jongen stond erbij en zag het, hij had het toch moeten blussen? Niet waar, hij had het moeten blussen? En als er geen water bij de hand was geweest, dan had hij al het water in z'n lijf uit z'n ogen moeten schreien; en dan waren er twee aardige beekjes geweest om het te blussen.
*   *   *
Samenvatting
Een volksverhaal uit Duitsland. Een oude vrouw is genoodzaakt te bedelen voor de kost. Een aardige jongeman laat haar bij een vuur zich wat warmen, maar de lompen van de oude vrouw vliegen in brand. De jongen staat erbij en kijkt ernaar.
Toelichting
Een fragment uit Stilling's 'Jünglingsjahre'. Waarschijnlijk ontbreekt aan het einde de verwensing van de vrouw. Deze verwensingen waren vroeger zeer gevreesd.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Feest / viering
Populair
Verder lezen