maandag 22 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Dikketruiendag
Land / gebied: België (Vlaanderen)
België 'Dikketruiendag' wordt in Vlaanderen op of rond 16 februari - de verjaardag van het Kyotoprotocol uit 2005 - gehouden. 'Dikketruiendag' roept elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan klimaatverandering. De campagne mikt via een jaarlijks thema vooral op eenvoudige maar structurele maatregelen die het hele jaar kunnen worden toegepast. 'Dikketruiendag' focust op het onderwijs, gemeenten en bedrijven maar een ieder kan ook thuis meedoen.

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste 'Dikketruiendag'. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen.

'Dikketruiendag' herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Voor scholen, bedrijven en gemeenten kan 'Dikketruiendag' een start- of feestmoment zijn om te tonen hoe de organisatie op structurele wijze aan een rationeel energiegebruik en een beter klimaat werkt.

De internationale klimaattop in Parijs in 2015 heeft de doelstellingen van Kyoto scherper gesteld. Er ligt meer nadruk op samenwerking en internationalisatie.

Vergelijk met de Warmetruiendag in Nederland.

Een feestdag in België.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten