Wereld Feesten Almanak


Dikketruiendag
Datum:
6 februari 2018


Dikketruiendag

Datum: dinsdag 6 februari 2018
Land / gebied: België (Vlaanderen)
België Jaarlijks op of rond 16 februari.

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikketruiendag.

16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen.

De Dikketruiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.

Vergelijk met de Greenchoice Warme Truiendag in Nederland.

Een feestdag in België.

Zie ook

Meer informatie (externe link)

Actueel