zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Warmetruiendag
Land / gebied: Nederland
Nederland De 'Warmetruiendag' wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.
Warmetruiendag
De 'Waremetruiendag' herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Het idee van de 'Warmetruiendag' is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming lager.

Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de 'Warmetruiendag' en zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Tussen 2013 en 2018 organiseerden energiebedrijf Greenchoice en het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heette de dag 'Greenchoice Warme Truiendag'.

Vergelijk met Dikketruiendag in Vlaanderen. Op de website energievergelijk.nl vindt je 101 tips om energie te besparen.

Een feestdag in Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten