woensdag 24 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint Jozef
Datum:
Land / gebied: Wereld (Katholieken)
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Het feest van Sint Jozef wordt gevierd op 19 maart (het hoogfeest van de Heilige Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria).

Jozef was de man van Maria en de (wettige) vader van Jezus. Hij was timmerman in Nazareth.

De verering van Sint Jozef ontstond in de vijfde eeuw in het Oosten en verspreidde zich pas vanaf de vroege Middeleeuwen naar het Westen. In 1479 werd de viering van zijn feest op 19 maart ingevoerd in Rome en daarna in 1621 opgenomen in de universele Romeinse kalender en werd het een geboden feestdag.

Pius IX gaf hem in 1870 de titel beschermer van de kerk, terwijl Pius XII in 1955 het feest van Jozef de werkman of patroon van de arbeid introduceerde. Johannes XXIII van zijn kant zorgde ervoor dat de naam van Sint Jozef toegevoegd werd aan de lijst van de heiligen in de canon van de Romeinse mis. Bij de kalenderhervorming van 1969 werd deze dag als facultatief ingesteld.

Sint Jozef is de beschermheilige van België en Canada. In Limburg wordt hij vaak liefkozend 'Sint Joep' genoemd. Frans: Saint Joseph, Spaans: San José.

Sint JozefJozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Mattheus genoemd als zoon van ene Jakob.

De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep. Later wordt hij niet meer genoemd, terwijl Maria dat wel wordt. Mogelijk was hij al overleden toen Jezus optrad. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was rond 30 na Christus.

In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus.

 • Patroon van echtparen, kinderen, christelijke gezinnen, jeugd, wezen, kuisheid, arbeiders, houthakkers, timmerlui, meubelmakers, ingenieurs, begrafenisondernemers, opvoeders, uitgestotenen, reizigers, stervenden en een zalige dood.
 • Patroon bij oogaandoeningen en hopeloze zaken.
 • Patroon tegen bekoringen en woningnood.

 • Christenen met een vrijzinnig-christelijke opvatting zijn geneigd te menen dat Jozef de biologische vader van Jezus was.

  Als 19 maart in de Goede Week of op Palmzondag valt, wordt het hoogfeest van Sint Jozef verplaatst naar de zaterdag voor Palmzondag. Als 19 maart op een zondag in de veertigdagentijd valt, wordt de viering verplaatst naar maandag 20 maart.

  Vaderdag
  Aangezien Sint Jozef beschouwd wordt als het ideaalbeeld van de vaders, wordt in sommige landen op deze dag ook Vaderdag gevierd. O.a. in België (Antwerpen en de Kempen), Italië, Spanje, Portugal en sommige Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.

  Weerspreuk
  "St. Jozef helder en klaar,
  geeft licht een vruchtbaar jaar."

  Een feestdag in Costa Rica, Liechtenstein, Malta, Oostenrijk, Spanje, Vaticaanstad, Venezuela, Zwitserland.

  Verder lezen

  Meer informatie (externe link)

  Zie ook

  Actueel

  Komende feesten