woensdag 29 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
De Verenigde Naties hebben 16 september uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag' (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Ook bekend als 'World Ozone Day' (Wereld Ozondag).

Internationale Dag voor het Behoud van de OzonlaagDe 'Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag' is een dag voor landen om jaarlijks (nationaal) activiteiten onder de aandacht te brengen, die niet schadelijk zijn voor de ozonlaag.

Deze dag is gekozen omdat op 16 september 1987 het Montreal Protocol werd ondertekend. Het Montreal Protocol - voluit het 'Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer' - is een internationaal verdrag dat opgesteld is om de ozonlaag te beschermen. Deze bescherming komt tot stand door de productie van een aantal stoffen, waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten, uit te faseren.

Het verdrag werd op 1 januari 1989 van kracht. De inhoud van het verdrag is gegroepeerd rond een aantal gehalogeneerde koolwaterstoffen, zoals halonen en CFK's. Voor elke groep geeft het verdrag een tijdsperiode aan waarbinnen de productie van deze stoffen moet zijn beëindigd. Momenteel hebben 191 landen het protocol geratificeerd, waaronder de gehele Europese Unie.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten