Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag
Datum:
jaarlijks op 16 september
Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag

Datum: zaterdag 16 september 2017
Land / gebied: Verenigde Naties
Soort: Modern
Dag voor landen om (nationaal) activiteiten onder de aandacht te brengen, die niet schadelijk zijn voor de ozonlaag. De twintigste verjaardag van het protocol wordt in 2007 gevierd in Montreal (Canada).

Internationale Dag voor het Behoud van de OzonlaagOp 19 december 1994 werd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties besloten om 16 september de 'Internationale dag voor het behoud van de ozonlaag' (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) te maken. (Resolutie 49/114).

Deze dag is gekozen omdat op 16 september 1987 het Montreal Protocol werd ondertekend. Het Montreal Protocol, voluit, het Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, is een internationaal verdrag dat opgesteld is om de ozonlaag te beschermen. Deze bescherming komt tot stand door de productie van een aantal stoffen waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten uit te faseren.

Het verdrag werd op 1 januari 1989 van kracht. De inhoud van het verdrag is gegroepeerd rond een aantal gehalogeneerde koolwaterstoffen, zoals halonen en CFK's. Voor elke groep geeft het verdrag een tijdsperiode aan waarbinnen de productie van deze stoffen moet zijn beëindigd. Zo is vanaf 1 januari 2004 het bezit van brandblussers met halonen in de EU verboden. Momenteel hebben 191 landen het protocol geratificeerd, waaronder de gehele Europese Unie.

Meer informatie (externe link)

Actueel