dinsdag 21 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag Swaziland
Datum:
Land / gebied: Swaziland
Soort: Constitutioneel
Swaziland Nationale feestdag (Somhlolo). Op 6 september 1968 werd het Koninkrijk Swaziland onafhankelijk van Groot-Brittannië.

OnafhankelijkheidsdagDe overgang naar de onafhankelijkheid verliep zonder problemen. Swaziland erfde een grondwet die grotendeels was gestoeld op die van de Britten.

Naar aanleiding van de verkiezingen in 1972 bepaalde Koning Sobhuza II, naar wat wel bekend staat als The King's coup, dat de grondwet geen goede afspiegeling was van de Swazi cultuur en stelde hij met een decreet in 1973 de grondwet buiten werking. Daarmee legde hij alle macht bij de Koning neer. Politieke partijen werden verboden. Koning Sobhuza II (22 juli 1899 - 21 augustus 1982) hield de stammencultuur in stand en had zelf vele vrouwen (hij had 70 vrouwen en kreeg 210 kinderen tussen 1920 en 1970).

Koning Sobhuza II werd in 1986 opgevolgd door zijn zoon koning Mswati III die hetzelfde systeem voortzette. In herziene vorm werd de grondwet in maart 2006 weer in werking gesteld maar nog altijd regeert de Koning het land met een Ministerraad en een kleine groep adviseurs, waarbij de Koninklijke familie een belangrijke rol speelt.

Het verbod op politieke partijen en de absolute macht van de koning leidde halverwege de jaren ’90 tot heftige (studenten)protesten, waarbij in 1995 het parlement en de huizen van de vice-premier alsook dat van het hoofd van de universiteit afbrandden.

Eind 2005 vond een aantal ‘aanslagen’ plaats met Molotov cocktails op overheidsgebouwen en de huizen van hoge ambtenaren. Er vielen geen gewonden. Regelmatig terugkerende stakingen, binnenlandse protesten van pressiegroepen in combinatie met internationale druk verhoogden de druk op de koning om democratische hervormingen door de voeren en een nieuwe grondwet op te stellen.

OnafhankelijkheidsdagOp 8 maart 2006 werd een nieuwe grondwet van kracht waarmee het het decreet uit 1973 welke de grondwet buiten werking stelde niet langer van toepassing is. Overige grondwetswijzigingen omvatten onder meer het recht van vrouwen om grond te bezitten en een bepaling over de rol van de drie machten van de staat. Desondanks zijn de hervormingen onder de nieuwe grondwet tot een minimum beperkt. Politieke partijen zijn nog steeds illegaal, de koning kan alle besluiten van het parlement nietig verklaren en hij heeft een belangrijke hand in de benoeming van de leden van de senaat en het parlement. Ook benoemt hij de rechters in het land.

Op 12 april 2006, 33 jaar na de instelling van het verbod op politieke partijen in 1973, vond opnieuw een grote demonstratie plaats tegen de politieke situatie in het land. Daarnaast blijft de internationale gemeenschap druk uitoefenen op de regering om politieke (oppositie)partijen toe te staan.

Een feestdag in Swaziland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten