zondag 14 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld Water Dag
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
World Water DayDe jaarlijkse 'Wereld Water Dag' (World Water Day) is een internationale dag in het teken van water op 22 maart.

In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot 'Wereld Water Dag' uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

In Nederland is dit initiatief opgepakt door vele partijen die jaarlijks rondom 22 maart aan water gerelateerde evenementen organiseren. Zij zetten zich veelal in een evenement te organiseren waarbij samenwerken, kennisoverdracht en innovatieve ontwikkelingshulp centraal staan.

Het doel van de Wereld Water Dag campagne is het bevorderen van het voorbereid zijn op rampen en het delen van kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. Het is eveneens de bedoeling wereldwijd politieke en gemeenschapsacties ter voorkoming en verminderingen van water gerelateerde rampen te inspireren, opdat levens en bezittingen gered zouden kunnen worden. Daarnaast moeten de acties die vanuit Wereld Water Dag georganiseerd worden bijdragen aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling met betrekking tot het verminderen van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling. Een van de millenniumdoelstellingen voor 2015 is om het aantal mensen zonder of met een tekort aan schoon drinkwater tot de helft te reduceren.

Wereld Water DagKofi Annan: "Water is essentieel voor alle leven. Toch hebben miljoenen mensen in de wereld te kampen met watertekorten. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen aan door water overgebrachte ziektes. En de armste landen in de wereld worden geregeld geteisterd door droogte. Laten we ons op Wereld Water Dag voornemen om meer te doen om alle mensen in de wereld toegang te verschaffen tot veilig en zuiver water."

Wereld Water DagKoning Willem Alexander: "Het is onaanvaardbaar dat een groot deel van de wereldbevolking nog steeds onder omstandigheden leeft die we in Nederland 150 jaar geleden al niet accepteerden."

De website van Energievergelijk heeft een dossier samengesteld met 101 tips om water te besparen.

Een feestdag in Nederland.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten