woensdag 24 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De muis en de kat


Op een mooie dag verspreidde zich een bijzonder nieuwtje onder de muizen: de kat vertrok op pelgrimstocht. Dat deed hun harten kloppen vol verwachting, want ze rekenden erop dat de kat bij zijn terugkomst spijt zou hebben en zou ophouden op hen te jagen.
Toen de kat terugkwam, besloten de muizen dan ook unaniem om hem te gaan feliciteren. Ze brachten alle cadeaus mee die gewoonlijk aan een hadji gegeven worden en kwamen in een lange rij achter elkaar bij hem binnen, ontroerd en een beetje bang tegelijk. Ze gingen in een kring om hem heen zitten (maar niet te dichtbij), bekeken hem goed en luisterden naar hem. De kat was aardig en vriendelijk en had zijn lange nagels ingetrokken. Bescheiden sloeg hij de ogen neer terwijl hij hun vragen beantwoordde.
De muizen vertrokken enthousiast en belegden dadelijk een grote vergadering. De jongeren riepen tegen iedereen die het horen wilde, dat het uit was met de oude oorlog, dat een nieuwe tijd zich aankondigde. Eindelijk brak het rijk van de universele liefde aan De kat was erg veranderd en voortaan konden zij als broeders met elkaar leven.
Maar een oude muis bracht hen tot zwijgen: "De kat is hadji geworden, dat is zeker. Hij draagt de tulband van een hadji, hij heeft de vriendelijkheid en de zenuwachtigheid van een hadji. Maar zijn blik is nog dezelfde; het is de scherpe blik van een kat. Als jullie het mij vragen, laten we dan op onze hoede zijn. Eén reis is niet genoeg om te veranderen wat de eeuwen gesmeed hebben."
*   *   *
Samenvatting
Een fabel over een kat die op bedevaart naar Mekka is geweest. Een kat is op pelgrimstocht naar Mekka geweest en onderhoudt zich met de muizen. Is hij nu te vertrouwen of blijft het een snelle en slimme jager?
Toelichting
Deze fabel komt in verschillende versies voor. De moraal is dat je een oude vijand nooit moet vertrouwen, zelfs als hij zich heel mooi voordoet. Heiliger dan een hadji (de titel die iemand verleend wordt als hij de bedevaart naar Mekka gemaakt heeft) kun je in de islamitische wereld haast niet zijn.
Er is nog een verhaal in de Volksverhalen Almanak over een kat op pelgrimstocht: De kat op pelgrimstocht. Dit sprookje heeft meer het motief van samenwerking. Zie ook De Bremer stadsmuzikanten en De dieren in het rovershuis.
Uit: V. Loubigne, Textes arabes des Zaër, Parijs, 1970. 'Le rat et le chat', pp. 271 e.v.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Feest / viering
Populair
Verder lezen