Volksverhalen Almanak

Ezels zijn geen domoren!

Volksverhalen met verstandige, bijzondere en betoverde ezels in de hoofdrol.
Verhalen waaruit eerbied en respect blijkt voor ezels:
Sprookjes met betoverde ezels:

Sprookjes met ezels die bijzondere kunstjes kunnen:
Ezels in opstand:


Zoals het spreekwoord "Een ezel stoot zich in het algemeen, geen twee maal aan dezelfde steen" al zegt, zijn ezels geen domme dieren. Ezels verdienen respect voor hun harde werk en uit sommige volksverhalen blijkt dat mensen pas echte domoren zijn!