vrijdag 19 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Betico Dag
Datum:
Land / gebied: Aruba
Soort: Nationale feestdag
Aruba G.F. Betico Croes Dag. Op 25 januari wordt de geboorte van de Arubaanse politieke leider, wijlen Gilberto Francois (Betico) Croes, herdacht. Hij hielp het eiland zijn 'Status Aparte' te verkrijgen. Deze nieuwe status gaf aan Aruba autonomie van de Nederlandse Antillen en de mogelijkheid om te functioneren als een gemenebest binnen het Nederlandse koninkrijk. Op deze officiële feestdag worden op het hele eiland sportevenementen en -spelen gehouden.

Betico DagGilberto François "Betico" Croes (Aruba 25 januari 1938 - 26 november 1986) was een Arubaans politicus en voorvechter van autonomie (status aparte) voor dit eiland. Hij ging na zijn voortgezet onderwijs op Aruba naar Nederland om een studie te volgen aan de Pedagogische Academie te Hilversum. Terug op Aruba ging hij les geven aan het Sint Jozef School en het Antonius College te Santa Cruz.

Sedert 1967 begon Betico Croes met zijn politieke loopbaan. In 1971 richtte hij de Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) op. Sinds de oprichting tot aan zijn overlijden is hij voorzitter en partijleider van de MEP geweest. De MEP ijverde voor een aparte status voor Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden, los van de Nederlandse Antillen. Op 25 maart 1977 werd op zijn initiatief een referendum gehouden (opkomst 82%), waarin de Arubaanse bevolking zich met een meerderheid van 57% uitsprak vóór een status aparte.

Croes nam zitting in diverse Koninkrijkscommissies. Na eerder in de commissie ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Suriname te hebben gezeten, maakte hij vanaf 1978 deel uit van de Koninkrijkscommissie die als doel had de Status aparte van Aruba voor te bereiden en samenwerking tot stand te brengen tussen Aruba en de overige eilanden van de Nederlandse Antillen. Hij was tevens leider van diverse Arubaanse delegaties die naar Nederland kwamen om te praten over uittreden van Aruba uit het Antilliaans staatsverband.

Betico Croes leidde uiteindelijk de Arubaanse delegatie gedurende de beslissende "Ronde Tafel Conferenties" in februari 1981 en in maart 1983, waarin hij voor Aruba de gewenste status aparte wist te verkrijgen per 1 januari 1986. Een voorwaarde van Nederlandse zijde was dat Aruba tien jaar later, op 1 januari 1996, volledig onafhankelijk zou worden. Hoewel Croes zelf helemaal geen onafhankelijk Aruba wilde, ging hij toch akkoord, in de hoop de onafhankelijkheid later te kunnen tegenhouden.

Op 31 december 1985, één dag voor het ingaan van 'zijn' status aparte, raakte Croes op tragische wijze betrokken bij een zwaar verkeersongeluk. Hij belandde hierdoor in een coma, waaruit hij niet meer zou ontwaken. Bijna elf maanden later stierf hij.

Croes was de voorvechter voor de Arubaanse vlag en het volkslied "Aruba Dushi Tera," die beide in 1976 werden ingesteld.

Citaat van Betico Croes: "Si mi cai na caminda, gara e bandera y sigui cu e lucha". (Als ik onderweg bezwijk, grijp dan de vlag en ga door met de strijd).

Een feestdag in Aruba.

Zie ook

Actueel

Komende feesten