woensdag 24 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Geboortedag Confucius
Datum:
Land / gebied: China
China Op de 27e dag van de 8e Chinese maanmaand. De Taiwan-Chinezen vieren de geboortedag van Confucius op 28 september (Dag van de Leraar) met een officiële vrije dag.

Confucius (551 v. Chr. - 479 v. Chr.) was een beroemd denker en sociaal filosoof uit het oude China, ver voor de vorming van het Chinese keizerrijk. Zijn filosofie legde de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal, en won vooral aan populariteit door de krachtige traditionele Chinese stellingnames. De invloed van Confucius op de Chinese beschaving zou niet onderschat moeten worden. Deze was ruim verspreid in Japan, Korea en Vietnam. Dit kwam vooral door het confucianisme, de doctrine die ontwikkeld is door zijn discipelen en commentatoren. De 'Analecten' (Lunyu = Gesprekken van Confucius) is een kort verzamelwerk met 499 uitspraken van Confucius en anekdotes over discussies die hij had met discipelen en die na zijn dood zijn verzameld. Het bevat de belangrijkste hoofdgedachte van zijn onderwijzingen.

De naam Confucius is de gelatiniseerde variant van zijn oorspronkelijke (Chinese) naam K'oeng-foe-tzi, die 'Meester K'oeng' betekent. Commentaar volgens de doctrine van Confucius staat ook in het Boek van Veranderingen.

Een feestdag in China, Taiwan, Vietnam.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten