donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Heilige Isidorus
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Heilige Isidorus, bisschop en kerkleraar. Officiële naamdag van de Heilige Isidorus van Sevilla. Hij werd in 1598 heilig verklaard, leefde rond het jaar 600 in Spanje en staat sinds 2001 bekend als de officiële beschermheilige van het internet.

Heilige IsidorusIsodorus werd omstreeks het jaar 560 bij Sevilla in Spanje geboren uit een gezin van vijf kinderen. Nadat zijn vader gestorven was, werd hij door zijn broer Leander opgevoed. Hij geldt als de voornaamste man van de Spaanse kerk van zijn tijd. De mensen wilden zijn heilzame leer kennen en de wonderen zien die hij in naam van de Heer deed. De zieken werden van hun kwalen genezen en hij genas allen door de kracht van God die van hem uitging. Hij stond bekend voor zijn uitgebreide kennis en zijn bestuurlijke kwaliteiten. Hij stichtte scholen en bibliotheken voor de opleiding van priesters.

Vele wetenschappelijke werken heeft hij weten bijeen te brengen en deze gegevens gebundeld tot een geheel.De bekendste werken van hem zijn "Etymologiae," een soort encyclopedie die handelt over de zeven vrije kunsten (meetkunde, muziek, rekenkunde, sterrenkunde, de redeneerkunde, de spraakkunst en de spreekkunst). Verder schreef hij alles over godsdienst, wereldgeschiedenis, de wetten, geneeskunde, planten, hiërarchie, aardrijkskunde, krijgskunst, akkerbouw, kleding, theater en de "Chronica Majora," waarin de jaren vanaf de schepping der wereld tot het jaar 615 inhoudelijk beschreven worden.Hij schreef de geschiedenis van de West-Goten en de Vandalen. Alle kennis die hij bezat werden door hem op papier gezet. Een indrukwekkend werkstuk voor die tijd.

Hij had de leiding over verschillende concilies in Spanje (619 te Sevilla en in 633 te Toledo) die bekendheid kregen door hun wijze bepalingen. Hij toonde grote geloofsmoed in de strijd tegen het Arianisme. Vele scholen en bibliotheken werden door Hem in het leven geroepen zodat een betere opleiding voor de priesters kon ontstaan. Bijna veertig jaren heeft hij de kerk van Spanje geleid en zijn levenswijze was bijzonder nederig en in vereniging met God. Op 4 april 636 is hij gestorven. Hij werd begraven in de dom van Sevilla, maar sinds 1063 bevindt zijn graf zich in Leon (Noord-Spanje). Koning Ferdinand I liet zijn lichaam overbrengen. Vijf dagen later stierf deze koning in de dom van Leon. In het jaar 1598 werd hij door paus Clemens VIII (1592 - 1605) heilig verklaard en in het jaar 1722 werd Isidorus door paus Benedictus XIII (1724 - 1730) verheven tot kerkleraar. In het jaar 1998 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot patroon van de internetters. De moderne verkondiging van het geloof.

Patroon van: internetters

Zie ook

Actueel

Komende feesten