vrijdag 19 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Heilige Maria Magdalena
Datum:
Soort: Kerkelijk (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom De Heilige Maria Magdalena is een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament, waarin wordt vermeld dat zij behoorde tot de groep van vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten.

"Er volgde nu een tijd, waarin Hij predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigde. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden." (Lucas 8,1-3)

Maria Magdalena kwam uit de stad Magdalena aan het meer van Galilea. Samen met andere vrouwen volgde zij Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Het was een stad van ongeveer 40.000 inwoners en gold voor die tijd als de belangrijkste stad aan de westelijke oever van het meer. Maria Magdalena steunde Jezus met haar vermogen uit dankbaarheid, want Jezus had immers zeven boze geesten bij haar uitgedreven. Zij was bij de Kruisdood van Jezus aanwezig en ze mocht Hem na zijn verrijzenis het eerst zien (Marcus 16,9). Vanaf de 12e eeuw komt haar verering in de westerse kerk het eerst voor.

Waarschijnlijk is de lezing van Augustinus en de Latijnse Kerk juist, dat deze Maria dezelfde is als de niet genoemde zondares uit het Evangelie van Lucas, en de zuster van Martha en Lazarus.

"Nadat Hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven. Deze ging het vertellen aan hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden." (Marcus 16,9-10)

Patrones van: vrouwen, boetelingen, scholieren, studenten, gevangenen, kappers, tuinders, wijnboeren, wijnhandelaren, loodgieters, wolwevers, handschoenmakers, cosmeticabereiders, kinderen

Patrones tegen: onweer, ongedierte, kuipers

Zie ook

Actueel

Komende feesten