zondag 23 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Installatie van de heilige geschriften als Goeroe Granth Sahib Ji
Datum:
Land / gebied: India (Punjab) (Sikhs)
Religie: Sikhisme
IndiaSikhisme Gobind Singh, de tiende en laatste goeroe van de sikhs, kondigde af dat hij de laatste menselijke goeroe zou zijn. Vanaf dat punt zou de goeroe het heilige boek, Ādi Granth, worden. Nog steeds wordt dit boek als de huidige goeroe van de sikhs gezien.

Het spirituele geschrift van de Sikhs omvat 1430 pagina's en wordt de SRI GURU GRANTH SAHIB genoemd. Het wordt soms ook de ADI GRANTH (Eerste manuscript) genoemd.

Het bevat een collectie werken van Sikh- Gurus en enkele andere heiligen. De belangrijkste leer van al de Gurus en Heiligen wier verhandelingen in dit manuscript te vinden zijn. De oorsprong van de Granth Sahib ligt In de lofzangen van Guru Nanak, de eerste Guru der Sikhs. Hij werd in de hoedanigheid van Guru opgevolgd door negen andere Gurus. De tiende en laatst levende Guru van de Sikhs, Guru Gobind Singh, gebood dat na zijn dood, de Granth Sahib de eeuwige Guru van de Sikhs zal zijn. Hij installeerde de Granlh Sahib als zijn opvolger en aldus werd het geschrift Guru.

Installatie van de heilige geschriften als Goeroe Granth Sahib JiZowel de Gurus als de Granth Sahib verdienen het respect die hun is verleend om reden van de Gurbani die zij uitdrukken, het woord van de goddelijke waarheid. Zelf's Guru Arjan, de vijfde Guru die ook de Grant Sahib samenstelde, knielde voor het manuscript dat hij had samengesteld en geïnstalleerd in de pas gebouwde Darbar Sahib (de Gouden Tempel) in 1604. daar hij het hoger gezag van de Gurbani erkende, wat hij kon doen in zijn hoedanigheid van Guru.

De Granth Sahib onderricht hoe men het Eeuwig Geluk en een voortdurend hereniging met de schepper kan bereiken. Guru Nanak verklaarde dat liefdadigheid, boetedoening, bedevaarten en rituelen nutteloos zijn zonder Gods naam te herhalen (Simran). Meditatie en de ware aanbidding van God, met de zuivere Genade van de Guru, bewerkstelligt realisatie. De ware gelovige die zich aan God's wil houdt, verkrjgt Goddeljke kennis en God's Genade. Dit is het thema dat de hele Granth Sahib door wordt behandeld. Het allerhoogste doel in het leven zou de aanbidding van God moeten zijn. Hereniging met God is de fundamentele leer van de Sikh geloof en het allerhoogste doel van alle Sikh toewijding.

De Granth Sahib is het spirituele geschrift van de Sikh en daaruit putten zij troost, vreugde en kracht. Men vindt het in alle Gurdwaras (Sikh Tempels) en vormt de basis van hun meditatie, het begrijpen van God en hun kijk op de wereld. Voor de Sikhs is zijn Gurbani (de inhoud van de Granth Sahib - het goddelijke woord) God.

Een feestdag in India.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten