Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag van Mensen met een Beperking
Datum:
jaarlijks op 3 december


Internationale Dag van Mensen met een Beperking

Datum: zondag 3 december 2017
Land / gebied: Verenigde Naties
Verenigde Naties Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot Internationale Dag van de Gehandicapten werd uitgeroepen.

Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, (10 december 1948) zijn vervolgens in december 1993 de "Standaardregels ter bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten" (de Standard Rules), aangenomen. 3 December is bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Zie ook

Actueel