zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Onafhankelijkheidsdag Ecuador
Datum:
Land / gebied: Ecuador
Soort: Nationale feestdag
Ecuador Nationale Dag. Op 10 augustus 1809 klinkt in de stad Quito voor het eerst de roep voor onafhankelijkheid van Spanje uit de mond van de Creolen (blanke nazaten van Spanjaarden geboren in Amerika) en Mestizos (half Spaans, half inheems).

Toen de Spanjaarden in 1531 het grondgebied van het huidige Ecuador betraden, maakte het deel uit van het uitgestrekte Inca-rijk. Al spoedig na hun aankomst werd Quito de zetel van een rechtsgebied van de Spaanse kroon. De inheemse bevolking werd gedwongen te werken voor de Spaanse landheren.

Rond 1810 waaide het revolutionaire gedachtegoed en het onafhankelijkheidsdenken uit Europa over naar Latijns Amerika. De Creolen leefden in steeds grotere onvrede met de bevoorrechte positie van de in Spanje geboren elite van peninsulares. Mestizos werden als tweederangsburgers beschouwd en de rechten van de inheemse en zwarte bevolking waren praktisch gelijk aan die van een slaaf.

Onder leiding van de Creoolse leiders Bolívar, San Martín en Sucre werd vanaf 1811 de onafhankelijkheid in Zuid Amerika bevochten. De onafhankelijkheid in Ecuador werd in 1822 bereikt na de overwinning bij de slag om Pichincha. Bolívar pleitte voor een integratie van de Latijns Amerikaanse staten om tegenwicht te bieden aan de dominantie van de VS in het westelijk halfrond. In het van de Spanjaarden onafhankelijk geworden gebied stichtte hij de "Republica de Gran Colombia". Echter reeds in 1830 viel Bolívar's project uiteen in de drie soevereine staten Colombia, Venezuela en Ecuador.

De Venezolaanse generaal Juan José Flores was stichter van de staat Ecuador, bestaande uit de departementen Quito, Guayas en Cuenca. In de 19e eeuw gingen twistpunten tussen liberalen (uit de kustvlakten) en conservatieven (uit het Andes-gebergte en Quito) de politiek bepalen, hetgeen diverse malen resulteerde in burgeroorlogen. Het leger koos beurtelings partij voor één van de twee of greep zelf de macht. In dezelfde tijd ontspon zich een grensconflict tussen Ecuador en Peru omdat bij het uiteenvallen van Groot-Colombia geen duidelijke landsgrenzen waren vastgesteld.

Een feestdag in Ecuador.

Zie ook

Actueel

Komende feesten